Vliv sociálního prostředí na chápání utrpení seniorem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv sociálního prostředí na chápání utrpení seniorem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávrová, Soňa
dc.contributor.author Peřinová, Helena
dc.date.accessioned 2010-07-20T17:53:33Z
dc.date.available 2010-07-20T17:53:33Z
dc.date.issued 2010-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14396
dc.description.abstract V předkládané diplomové práci se věnuji problematice chápání utrpení seniory nad 70 let věku, a to v návaznosti na sociální prostředí, ve kterém žijí. Zaměřila jsem se na utrpení seniorů, které přináší sebou jednak stáří a změna sociálního prostředí. Organismus každého člověka je odlišný a kromě genetických předpokladů se na něm projevuje zvoleny styl života, tedy kvalita sociálního prostředí, udržovaní tělesné zdatnosti, stravovací návyky a zejména psychické projevy k sobě i ke svému okolí.Zvolila jsem formu kvalitativního výzkumu. Vybrala jsem si tři skupiny seniorů žijících v různém sociálním prostředí a formou rozhovoru jsem se snažila zjistit, co a v jaké míře jim způsobuje utrpeníVýsledky výzkumu jsem vyhodnotila v závěru práce. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 828466 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Senior cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject přirozené sociální prostředí cs
dc.subject sociální začleňování cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav cs
dc.subject utrpení cs
dc.subject potřeby lidí cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject demografická situace cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject strukturovaný rozhovor cs
dc.subject Senior en
dc.subject ageing en
dc.subject natural social environment en
dc.subject social inclusion en
dc.subject social exclusion en
dc.subject home for the eldery en
dc.subject long-term adverse health status en
dc.subject suffering en
dc.subject demographicsituation en
dc.subject qualitativeresearch en
dc.subject standardised interview. needs of people en
dc.subject quality of life en
dc.subject en
dc.title Vliv sociálního prostředí na chápání utrpení seniorem cs
dc.title.alternative Influence of social environment to understanding the suffering of senior en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2010-06-09
dc.description.abstract-translated The present thesis is dedicated to the understanding of the suffering of the > elderly 70 years of age in response to the social environment in which > they live. Many studies show that life in their natural social environment -a > positive correlation. For mental conditions affecting the elderly and the subjective perception of age,illness and pain, increasing loneliness and social isolation, which are natural effects of the aging pro-cess.I focusedon the suffering of the elderly, which brings them both age and social environment change. Man is different and apart from the genetic assumptions. It manifests selected lifestyle, the quality of social environment, ma-intaining physical fitness,eating habits and in particular mental speech for himself and to his or her surroundings. There is a need to realize that individuals : same calendar age have significantly different age biologically. Age, as a natural phase of life is accompanied by a variety of problems. Transformation of social services for senior citizens. With regard to the demographic trends and economic burden of the social state it is sociály desirable. Social changes in the last decade have significantly influenced the conditions for the de-velopment of care for the elderly in the Czech Republic. New approaches in nursing and paramedic services mean that individualised care, focused on the client and their family, can enhance the solving of problems associated with the client's illness, or any change in health status. The problems are due to the longevity of human. People with a loss of self-activity often need professional assistance, for example medical, nursing and social. Every provider of care has the common goal of caring for patients in the best way in his or her natural environment. For the research part of the form I chose qualitative research. I chose free groups of older people living in a different social environment and through interviews I tried to find out to what extent are the causes of suffering. I selected senior citizens according to the social environment in which they live, by age and all respondents were recipients of social servi-ces. I also wanted to determine the cause of their suffering. Also, I tried to find the soluti-ons to mitigate the impact of suffering on the elderly. The results of research, I evaluated at the end of work. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12689
dc.date.assigned 2010-01-12
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
peřinová_2010_dp.pdf 809.0Kb PDF View/Open
peřinová_2010_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
peřinová_2010_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account