Pomoc obětem domácího násilí - vykázání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pomoc obětem domácího násilí - vykázání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Pluskalová, Renáta
dc.date.accessioned 2010-07-20T17:57:30Z
dc.date.available 2010-07-20T17:57:30Z
dc.date.issued 2010-04-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14401
dc.description.abstract Cílem této práce je charakterizovat jev zvaný ?domácí násilí?, jeho znaky, možnosti pomoci jeho obětem, podstatu trestně právní a správně právní kvalifikace tohoto jevu, postih pachatelů domácího násilí a oprávnění a povinnosti kompetentních orgánů při zjištění případů vykazujících znaky domácího násilí. Speciální zaměření práce je na institut ?vykázání?, jeho právní základy, aplikaci, přínos v boji proti domácímu násilí a související statistické údaje. V práci jsou dále zakomponované informace získané z rozhovoru s policejním specialistou na oblast řešení domácího násilí a vyhodnocení dotazníků zjišťujících povědomí veřejnosti o domácím násilí a vykázání. cs
dc.format 61 s. 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1612670 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject týrání cs
dc.subject vykázání cs
dc.subject domestic violence en
dc.subject abuse en
dc.subject deportation en
dc.title Pomoc obětem domácího násilí - vykázání cs
dc.title.alternative Help for victims of domestic violence - deportation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jílek, Dalibor
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to describe phenomenon called "domestic violence", its features, possible ways of helping its victims, the nature of criminal laws and legal classification of the phenomenon. This work also deals with offenders punishment as well as the powers and duties of competent authorities to identify cases that show signs of domestic violence. Specific target of this thesis is possibility to "banish", its legal basis, usage, its contribution to the fight against domestic violence and relevant statistical data. This work also contains information obtained from interview with police officer specializing in domestic violence as well as evaluation of questionnaires about public awareness about domestic violence and banishing. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17253
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade A
local.subject vykázání násilníka ze společného obydlí cs
local.subject pachatelé domácího násilí cs
local.subject právní aspekty cs
local.subject eviction of perpetrators of domestic violence en
local.subject offenders of family violence en
local.subject legal aspects en


Files in this item

Files Size Format View
pluskalová_2010_bp.pdf 1.537Mb PDF View/Open
pluskalová_2010_vp.doc 30Kb Microsoft Word View/Open
pluskalová_2010_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account