Sport jako činitel výchovy ve volném čase

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sport jako činitel výchovy ve volném čase

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Kilhof, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-20T17:58:08Z
dc.date.available 2010-07-20T17:58:08Z
dc.date.issued 2010-04-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14404
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je prozkoumat pomocí kvalitativního výzkumu, jaké výchovné metody používají klienti fitcentra, jaké jsou jejich volnočasové aktivity a jaký vztah mají ke sportu. Teoretická část práce definuje pojmy výchova, volný čas a sport. V praktické části je použita výzkumná metoda polostrukturovaného rozhovoru. Na základě provedeného výzkumu jsou navržena doporučení pro praxi. cs
dc.format 93 s., 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1783130 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výchova cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject sport cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject education en
dc.subject leisure time en
dc.subject sport en
dc.subject qualitative research en
dc.subject interview en
dc.title Sport jako činitel výchovy ve volném čase cs
dc.title.alternative Sport as a part of educational in free time en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2010-06-18
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis is to explore used educational methods, leisure activities, and relation to sport which have clients of fitness centers, using the method of qualitative research. The theoretical part of the work defines the terms education, leisure and sport. The research method of half-structured interview is used for the practical part. On the basis of achieved results, recommendations for practice are proposed. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 14900
dc.date.assigned 2010-02-10
utb.result.grade A
local.subject fitness cs
local.subject volnočasové aktivity cs
local.subject tělovýchovná zařízení cs
local.subject metody vzdělávací cs
local.subject fitness en
local.subject leisure time activities en
local.subject sports facilities en
local.subject educational methods en


Files in this item

Files Size Format View
kilhof_2010_bp.pdf 1.700Mb PDF View/Open
kilhof_2010_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
kilhof_2010_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account