Příčiny vzniku domácího násilí páchaného na dětech z pohledu OSPOD Břeclav

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příčiny vzniku domácího násilí páchaného na dětech z pohledu OSPOD Břeclav

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gasnárková, Dagmar
dc.contributor.author Létalová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-20T18:22:08Z
dc.date.available 2010-07-20T18:22:08Z
dc.date.issued 2010-03-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14444
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na oblast sociálně patologického jevu, jakým je týrání,sexuální zneužívání a zanedbávání dětí vlastními rodiči, případně jejich vychovateli. Je pojata z pohledu orgánu sociálně ? právní ochrany dítěte, jehož pracovníci jsou, jedním z několika, a téměř nejdůležitějším článkem pro samotné dítě i jeho rodinu v celém procesu. Jednotlivé části pojednávají v teoretické rovině o všech účastnících, tj. oběti, pachateli, rodině, právní ochraně a státních i nestátních institucích. V praktické části jsou vyhodnoceny kazuistiky případů a narativní rozhovory ve vztahu k příčině, spouštěčům vzniku násilí. cs
dc.format 68 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3056551 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject týrání cs
dc.subject zneužívání cs
dc.subject zanedbávání cs
dc.subject rodina cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject výchova cs
dc.subject orgán sociálně-právní ochrany dětí cs
dc.subject případové kazuistiky cs
dc.subject domestic violence en
dc.subject CAN syndrome en
dc.subject torture en
dc.subject abuse en
dc.subject neglect en
dc.subject family en
dc.subject environment en
dc.subject education en
dc.subject social institution and legal protection of children en
dc.subject case histories en
dc.title Příčiny vzniku domácího násilí páchaného na dětech z pohledu OSPOD Břeclav cs
dc.title.alternative Causes of domestic violence against children from the perspective OSPOD Breclav en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2010-05-12
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on the socio-pathological phenomena, such as bullying, sexual abuse and child neglect their own parents or their guardians. It has been designed from the perspective of the social - legal protection of the child, the staff are one of the few and almost most important article for the child and his family throughout the process. Individual sections discuss the theoretical level of all participants, ie, victims, perpetrators, family, legal protection and state and non-state institutions. The practical part is evaluated case histories of cases and narrative interviews in relation to the cause, triggers of violence. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16779
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
létalová_2010_dp.pdf 2.914Mb PDF View/Open
létalová_2010_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
létalová_2010_op.doc 31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account