Právo dítěte na účast ve hře a mimoškolní aktivity

DSpace Repository

Language: English čeština 

Právo dítěte na účast ve hře a mimoškolní aktivity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jílek, Dalibor
dc.contributor.author Malíšková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-20T18:47:05Z
dc.date.available 2010-07-20T18:47:05Z
dc.date.issued 2010-03-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14490
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na pojem, povahu a význam práva dítěte na hru a volnočasové aktivity v kontextu Úmluvy o právech dítěte a jeho realizaci v České republice. Definuje příslušné právo, určuje možné relace mezi právem dítěte na hru a jeho duševním, tělesným a sociálním vývojem, popisuje náplň a formu trávení volné času dnešních dětí. Zabývá se též otázkou, jaký postoj k dané problematice zaujímají subjekty současné politiky volného času dětí a jakým způsobem se v této oblasti angažují naše školy, konkrétně na území města Brna. cs
dc.format 67 s., 4 s. text. příloh cs
dc.format.extent 1175341 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Úmluva cs
dc.subject dětská práva cs
dc.subject dítě cs
dc.subject věk dítěte cs
dc.subject hra cs
dc.subject hračka cs
dc.subject význam hry cs
dc.subject rozvoj osobnosti cs
dc.subject výchova cs
dc.subject učení cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject škola cs
dc.subject mimoškolní činnost cs
dc.subject Convention en
dc.subject Rights of Children en
dc.subject Child en
dc.subject Age of Child en
dc.subject Play en
dc.subject Toy en
dc.subject Importance of Play en
dc.subject Development of Personality en
dc.subject Education en
dc.subject Learning en
dc.subject Parents en
dc.subject Leisure Time en
dc.subject School en
dc.subject After - school Activities en
dc.title Právo dítěte na účast ve hře a mimoškolní aktivity cs
dc.title.alternative The Right of the Child to Engage in Play and After-School Acitvities en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hungr, Pavel
dc.date.accepted 2010-05-13
dc.description.abstract-translated Diploma thesis is focused on concept, nature and meaning of a children?s right to play and leisure activities in context of Convention on the Rights of the Child and its realization in Czech Republic. Diploma thesis defines respective right, sets concept relation between children?s right to play and its mental, physical and social development, describes up-to-date content and form of children?s spending the leisure time. It is concerned with the approach of subjects of current leisure politics in mentioned field. Thesis also deals with the involvement of schools in Brno in this area. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 16784
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade A
local.subject úmluva o právech dítěte cs
local.subject volný čas cs
local.subject hra cs
local.subject dětské hry cs
local.subject Convention on the Rights of the Child en
local.subject leisure time en
local.subject play en
local.subject children's games en


Files in this item

Files Size Format View
malíšková_2010_dp.pdf 1.120Mb PDF View/Open
malíšková_2010_vp.doc 389Kb Microsoft Word View/Open
malíšková_2010_op.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account