Integrace osob s tělesným postižením do společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Integrace osob s tělesným postižením do společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Kusák, Zbyněk
dc.date.accessioned 2010-07-20T21:47:41Z
dc.date.available 2010-07-20T21:47:41Z
dc.date.issued 2010-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14493
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o Integraci osob s tělesným postižením do společnosti. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část pojednává o tělesném postižení obecně, o způsobu vzdělávání jedinců s tělesným postižením a následného pracovního uplatnění, vystihuje pojetí ucelené rehabilitace a v závěru osvětluje fungování společenských organizací v životě jedinců s tělesným postižením. Praktická část je zaměřena na popis konkrétního občanského sdružení v regionu autorova bydliště. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 292869 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject tělesné postižení cs
dc.subject integrace cs
dc.subject rehabilitace cs
dc.subject výchovně vzdělávací proces cs
dc.subject společnost cs
dc.subject společenské organizace cs
dc.subject somatopedie cs
dc.subject rodina cs
dc.subject dospělost cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject škola cs
dc.subject studium cs
dc.subject Physical disabilities en
dc.subject upbringing en
dc.subject education en
dc.subject rehabilitation en
dc.subject social organization en
dc.title Integrace osob s tělesným postižením do společnosti cs
dc.title.alternative Integration of handicapped people to the society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2010-06-07
dc.description.abstract-translated This bachelors thesis deals with the Integration of Person with Disabilities into Society. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with disability in general, about how people with physical disabilities and subsequent job placement, describes the concept of comprehensive rehabilitation and finally explains the functioning of social organizations in the lives of individuals with disabilities. The practical part is focused on a description of concrete civic associoation in the author's region of residence. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17272
dc.date.assigned 2009-04-30
utb.result.grade B
local.subject začleňování sociální cs
local.subject invalidé cs
local.subject social integration en
local.subject invalids en


Files in this item

Files Size Format View
kusák_2010_bp.pdf 286.0Kb PDF View/Open
kusák_2010_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
kusák_2010_op.doc 28.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account