Celebrity v marketingových komunikacích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Celebrity v marketingových komunikacích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Vychodilová, Martina
dc.date.accessioned 2010-09-07T11:52:22Z
dc.date.available 2012-09-15T23:00:23Z
dc.date.issued 2010-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14522
dc.description.abstract V úvodní části definuji tři hypotézy a čtyři cíle práce. V teoretické části je definován pojem celebrita, marketingová komunikace, marketingový mix, komunikační mix, segmentace, targeting, positioning a marketingový výzkum. Je vysvětlen rozdíl mezi mluvčím a doporučovatelem značky a dále jsou popsány zásady pro správnou volbu a účinkování celebrit v reklamě. Praktickou část tvoří vyhodnocení výzkumu na téma: Přínos celebrit pro public relations OC Europark (2009), dále je řešen význam celebrit pro politický marketing a typologie celebrit. Projektová (návrhová) část je shrnutím zjištěných poznatků z teoretické a analytické části a obsahuje doporučení a návrhy řešení budoucí role celebrit v marketingových komunikacích. V závěrečné části jsou vyhodnoceny hypotézy. cs
dc.format 114 cs
dc.format.extent 4246275 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.08.2012
dc.subject Celebrita cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject segmentace cs
dc.subject targeting cs
dc.subject positioning a marketingový výzkum cs
dc.subject mluvčí značky cs
dc.subject doporučovatel značky cs
dc.subject typologie celebrit cs
dc.subject politický marketing cs
dc.subject Celebrity en
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communication mix en
dc.subject market segmentation en
dc.subject targeting en
dc.subject positioning en
dc.subject marketing research en
dc.subject spokes person en
dc.subject mark endorser en
dc.subject celebrity typologie en
dc.subject political marketing en
dc.title Celebrity v marketingových komunikacích cs
dc.title.alternative Celebrities in marketing communications en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jurášková, Olga
dc.date.accepted 2010-08-24
dc.description.abstract-translated The introduction part defines three hypotheses and four goals of the work. The theoretical part deals with definition of terms celebrity, marketing communication, marketing mix, communication mix, market segmentation, targeting, positioning and marketing research. It offers an explanation of difference between a spokes person and a mark endorser and it also provides principles for the correct choice of celebrities and their performance in advertisment. The analysis part provides the evaluation of the research based on topic: "Celebrities's con-tribution to public relations in Europark (2009)". It also deals with importance of celebrities for the political marketing, celebrity typologie. The project (suggestion) part summarizes proven evidence from both theoretical and analy-sis parts, and also involves recommendation and suggestions for solving the future role of celebrities in marketing communications. The final part evaluates the hypotheses. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 17521
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vychodilová_2010_dp.pdfBlocked 4.049Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account