Pohyb těžkých kovů v environmentu

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Pohyb těžkých kovů v environmentu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Pohyb těžkých kovů v environmentu
Autor: Tomaštík, Martin
Vedoucí: Slavík, Roman
Abstrakt: Těžké kovy jsou kovy, které mají hustotu vyšší než 5g.cm-3. Jsou nebezpečné zejména tím, že mají velmi často toxické účinky. Z tohoto důvodu je nebezpečná především rtuť, olovo, kadmium a arsen. V přírodě se vyskytují i přirozeně, ale to jen ve velmi malých dávkách. Za vyšší dávky těžkých kovů v životním prostředí odpovídá člověk. Pro emise těžkých kovů je zásadní spalování fosilních paliv, metalurgie a zanedbat nelze ani zemědělství. Všechny procesy koloběhu látek, které v horninovém prostředí probíhají, patří do takzva-ných geochemických cyklů. Vzhledem k interakci horninového prostředí s atmosférou, hyd-rosférou i biosférou, se látka může vyskytovat v různých speciačních formách, které závisí na podmínkách prostředí. Nejčastěji se ze zdroje těžké kovy dostávají emisemi do atmosféry, a tak množství těžkých kovů v dané lokalitě závisí zejména na hustotě osídlení, dopravy a typu průmyslu v dané lokalitě. Ze vzduchu se dostávají do vod nebo půd atmosférickou depozicí. Množství kovu v půdě se dále zvyšuje s aplikací hnojiv nebo popílků. Do vody se mohou dále dostávat také výplachem z půd, popřípadě erozní činností. Z těchto důvodů je potřeba provádět neustálý (bazální) monitoring kvality a kvantity těžkých kovů v horninovém prostředí.
URI: http://hdl.handle.net/10563/14524
Datum: 2010-08-16
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí
Studijní obor: Chemie a technologie materiálů
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 14676


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
tomaštík_2010_bp.pdf 3.395Mb PDF Zobrazit/otevřít
tomaštík_2010_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
tomaštík_2010_op.doc 56Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet