Návrh jídelníčků dietní stravy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh jídelníčků dietní stravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kráčmar, Stanislav
dc.contributor.author Blahová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-09-07T12:05:12Z
dc.date.available 2020-08-25T23:00:17Z
dc.date.issued 2010-08-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14536
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo popsání dietního systému a jednotlivých diet v něm uve-dených. Dietní systém, který byl nejdříve závaznou normou při stravování v nemocnicích či lázeňských zařízeních v České a Slovenské republice, nyní platí pouze jako doporučení. Dále je součástí diplomové práce sestavení modelových jídelních lístků. Jídelní lístky byly sestaveny, nanormovány a vyhodnoceny pro dietu č.2 - šetřící, dietu č.3 - racionální, dietu č.6 - nízkobílkovinnou a dietu č.9 - diabetickou. cs
dc.format 62 s. cs
dc.format.extent 3153294 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.08.2020
dc.subject dietní systém cs
dc.subject dieta cs
dc.subject jídelní lístek cs
dc.subject cukrovka cs
dc.subject dna cs
dc.subject šetřící dieta cs
dc.subject racionální dieta cs
dc.subject nízkobílkovinná dieta cs
dc.subject diabetická dieta cs
dc.subject Diet System en
dc.subject Diet en
dc.subject Menu en
dc.subject Diabetes en
dc.subject Gout en
dc.subject Saving Diet en
dc.subject Rational Diet en
dc.subject Lowprotein Diet en
dc.subject Diabetic Diet en
dc.title Návrh jídelníčků dietní stravy cs
dc.title.alternative Suggestion of diet food menu en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vojtíšková, Petra
dc.date.accepted 2010-09-06
dc.description.abstract-translated The aim of dissertation was to describe the diet system and individual diets set out therein. Dietary system, which was at first mandatory standard for catering in hospitals or spa faci-lities in the Czech and Slovak Republics, is now only a recommendation. Another part of this dissertation is building of the model menus. Menus are compiled, normed and evalua-ted for diet No.2 - saving, No.3 diet - rational, diet No.6 - lowprotein and No.9 diet - diabetic. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/196 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 14553
dc.date.assigned 2010-01-04
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
blahová_2010_dp.pdfBlocked 3.007Mb PDF View/Open
blahová_2010_vp.doc 35Kb Microsoft Word View/Open
blahová_2010_op.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account