Faktory ovlivňující zákazníka při nákupu outdooro-vého vybavení v České republice a Norsku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Faktory ovlivňující zákazníka při nákupu outdooro-vého vybavení v České republice a Norsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prachař, Štěpán cs
dc.contributor.author Bednář, Vojtěch cs
dc.date.accessioned 2010-09-07T12:09:09Z
dc.date.available 2012-09-15T23:00:23Z
dc.date.issued 2010-08-10 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14542
dc.description.abstract Práce se zabývá porovnáním nákupního chování v České republice a Norsku při koupi out-doorových produktů. V teoretické části vymezuji problematiku kulturních odlišností a jejich vliv na nákupní chování. V praktické části vyhodnocuji výsledky šetření, který probíhal v ČR a Norsku a taktéž zkoumám vzájemné závislosti získaných dat. V části praktické navr-huji, jak zlepšit tržní pozici firmy Hudysport a.s. cs
dc.format 67 cs
dc.format.extent 3288279 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.08.2012 cs
dc.subject outdoor cs
dc.subject sport cs
dc.subject Hudysport cs
dc.subject Norsko cs
dc.subject nákupní chování cs
dc.subject kulturní dimenze cs
dc.subject outdoor en
dc.subject sport en
dc.subject Hudysport en
dc.subject Norway en
dc.subject shopping behavior en
dc.subject cultural dimensions en
dc.title Faktory ovlivňující zákazníka při nákupu outdooro-vého vybavení v České republice a Norsku cs
dc.title.alternative The factors influencing a costumer to purchase the outdoor equipment in Czech republic and Norway en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Štarchoň, Peter cs
dc.date.accepted 2010-08-24 cs
dc.description.abstract-translated Thesis deals with the comparison shopping behavior in the Czech Republic and in Norway for the purchase of outdoor products. In the theoretical part I describe the problems of cultural differences and their influence on shopping behavior. In the practical part I analyze the results of the investigation which took place in the Czech Republic and Norway and I also recognize interdependence of the data obtained. In the practical part I propose to im-prove market position of Hudysport a.s. company. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 17352
dc.date.assigned 2009-12-01 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bednář_2010_dp.pdfBlocked 3.135Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account