Sociální sítě - jejich využití v případě malé či menší společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální sítě - jejich využití v případě malé či menší společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Matějka, Jan
dc.date.accessioned 2010-09-07T12:11:20Z
dc.date.available 2010-09-07T12:11:20Z
dc.date.issued 2010-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14547
dc.description.abstract Téma práce je propagace malých společností pomocí sociální sítě Facebook. Sociální média jsou v současném marketingu velkým tématem, společnosti se je učí používat a hledají různé kanály, pomocí nichž je komunikace nejúspěšnější. Cílem práce je nejprve definovat jednotlivé pojmy, jejichž použití je dost neustálené, shrnout postupy, na které by si měl každý, kdo chce Facebook, ale i ostatní sociální média používat, dát pozor. Dále by práce měla popsat základní možnosti a nástroje komunikace pomocí sociální sítě Facebook a analyzovat menší dotazníkové šetření na téma reklama na Facebooku. cs
dc.format 70 s. (88 994 znaků) cs
dc.format.extent 5204992 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Web 2.0 cs
dc.subject sociální média cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject Facebook cs
dc.subject Faceboo.com cs
dc.subject sociální marketing cs
dc.subject malá společnost cs
dc.subject cs
dc.subject Web 2.0 en
dc.subject social media en
dc.subject social networks en
dc.subject Facebook en
dc.subject Facebook.com en
dc.subject social marketing en
dc.subject small business en
dc.title Sociální sítě - jejich využití v případě malé či menší společnosti cs
dc.title.alternative Social media-their usage in communication for small bussiness en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pilík, Michal
dc.date.accepted 2010-08-24
dc.description.abstract-translated The subject of this bachelor essay is promotion of small bussines trough the use of social network named Facebook. Social media are in present marketing communication big issue. Companies learn to use them and they are looking for various channels, to do most effective communication. Aim of this essay is at first to define separate notions, which usage is especially in Czech Republic very unstable, to gather goings, at what should have everyone, who want to use Facebook and other social medai, in mind. Fuether this essay should describe basic possibilities and tools of communication via Facebook and analyze smaller conut of questionnaires on the topic The Advertisment on Facebook. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 13677
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
matějka_2010_bp.pdfBlocked 4.963Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account