Domácí násilí a specifika vykázání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Domácí násilí a specifika vykázání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva cs
dc.contributor.author Bartošek, Václav cs
dc.date.accessioned 2012-03-06T14:54:11Z
dc.date.available 2012-03-06T14:54:11Z
dc.date.issued 2010-05-07 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14671
dc.description.abstract Cílem této práce je ověření, zda policisté ve Zlínském kraji dodržují zákony při dokumentaci případů domácího násilí, při kterých došlo k institutu vykázání. Práce je zaměřena na řešení případů domácího násilí prostřednictvím vykázání násilné osoby ze společného obydlí, postup, činnost a profesionální pochybení policistů v případě vykázání. cs
dc.format 54 s. cs
dc.format.extent 3922399 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject institut vykázání cs
dc.subject násilná osoba cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject institute of banishment en
dc.subject violent person en
dc.subject Police of the Czech Republic en
dc.title Domácí násilí a specifika vykázání cs
dc.title.alternative Domestic violence and specifics of banish en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šťastná, Jarmila cs
dc.date.accepted 2010-09-15 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this work is verification whether policemen in Zlin region obey the law in documentation cases of domestic violence with institute of banishment. The work is focused on cases of domestic violence by the banish of violent persons from the common dweling, procedure, activities and professional misconduct policemen in the event of banish. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12238
dc.date.assigned 2010-02-10 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
bartošek_2010_bp.pdf 3.740Mb PDF View/Open
bartošek_2010_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
bartošek_2010_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account