Marketingový plán pro vstup egoé s.r.o. na slovenský trh.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingový plán pro vstup egoé s.r.o. na slovenský trh.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lešingrová, Romana cs
dc.contributor.author Koňušiaková, Iveta cs
dc.date.accessioned 2012-03-06T15:19:05Z
dc.date.available 2020-08-20T23:00:19Z
dc.date.issued 2010-08-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14709
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá sestavením marketingového plánu pro vstup společnosti egoé s.r.o. na slovenský trh. Teoretická část se zabývá zpracováním odborných poznatků a zá-roveň tvoří teoretické východiská pro tvorbu marketingového plánu. V analytické časti je následně charakterizovaná společnost egoé s.r.o. a analyzován současný venkovní i vnitřní prostředí. V projektové části je sestaven marketingový plán na základě analýzy včetně na-vržení akčních plánů, analýzy nákladů a vyhodnocení rizík. cs
dc.format 120 s. cs
dc.format.extent 3845575 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.08.2020 cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject výskum trhu cs
dc.subject venkovní nábytek cs
dc.subject egoé cs
dc.subject externí analýza cs
dc.subject interní analýza cs
dc.subject marketing plan en
dc.subject marketing mix en
dc.subject market research en
dc.subject outdoor furniture en
dc.subject egoé en
dc.subject external analysis en
dc.subject internal analysis en
dc.title Marketingový plán pro vstup egoé s.r.o. na slovenský trh. cs
dc.title.alternative Marketing plan for the entry of egoé Ltd on the Slovak market en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávra, Ondřej cs
dc.date.accepted 2010-09-13 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the preparation of the marketing plan for entry egoé Ltd. on the Slo-vak market. The theoretical part deals with processing of the expertise and also cretaes the theoretical basis for creating marketing plan. In analytical part, the current external and internal environment of the company egoé Ltd. is described and analyzed. In the project part, the marketing plan is created with the proposed activities, cost analysis and risk eva-luation on the basis of analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15314
dc.date.assigned 2010-06-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
koňušiaková_2010_dp.pdfBlocked 3.667Mb PDF View/Open
koňušiaková_2010_vp.pdf 39.50Kb PDF View/Open
koňušiaková_2010_op.zip 23.10Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account