Společné soužití osob homosexuálního zaměření

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Společné soužití osob homosexuálního zaměření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav cs
dc.contributor.author Hubík, Martin cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:30:10Z
dc.date.available 2010-07-13T18:30:10Z
dc.date.issued 2006-04-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1474
dc.description.abstract Práce obsahuje srovnání homosexuality s normalitou, základní definice souvisejících pojmů a různé přístupy k ní. Zmiňuje se o postoji církve, uvádí základní teorie vzniku homosexuality a systematicky popisuje její vývoj u člověka. Sleduje zběžně historický vývoj a detailněji se zabývá zákonem o registrovaném partnerství. Popisuje postoj církve k otázce adopce dětí, kterou srovnává i mezinárodně. V rozhovoru uvádí i názor homosexuála na základní otázky diskutované ve společnosti. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 407279 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Homosexualita cs
dc.subject Coming out cs
dc.subject Normalita cs
dc.subject Sexuální orientace cs
dc.subject Sexuální odchylky cs
dc.subject Registrované partnerství cs
dc.subject Sexuální preference cs
dc.subject Sexuální experiment cs
dc.subject Homoemotivita cs
dc.subject Církev cs
dc.subject Náboženská tolerance cs
dc.subject Homosexuality en
dc.subject Coming out en
dc.subject Normality en
dc.subject Sexual orientation en
dc.subject Sexual anomaly en
dc.subject Registred fellowship en
dc.subject Sexual preference en
dc.subject Sexual experiment en
dc.subject Homoemotivity en
dc.subject Church en
dc.subject Religious toleration en
dc.title Společné soužití osob homosexuálního zaměření cs
dc.title.alternative Cohabitation of homosexuals en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sekot, Aleš cs
dc.date.accepted 2006-06-20 cs
dc.description.abstract-translated The work contains compare between homoexuality and normality, basic definitions of incidental notions and different attitudes to it. It alludes to the position of the Church, it shows data about basic doctrines of homosexual beggining and shows systematically human development. It follows the historical development and it is engaged in law enactment in more datail. It also shows the attitude of the Church towards adoption and it's international comparision. It also shows the opinions of a homsexual in an interwiev. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4478
dc.date.assigned 2005-04-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hubík_2006_bp.pdf 397.7Kb PDF View/Open
hubík_2006_vp.doc 25Kb Microsoft Word View/Open
hubík_2006_op.doc 23.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account