Dítě jako svědek v trestním řízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dítě jako svědek v trestním řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černý, Libor cs
dc.contributor.author Klapačová, Lenka cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:32:39Z
dc.date.available 2010-07-13T18:32:39Z
dc.date.issued 2006-04-10 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1482
dc.description.abstract Bakalářská práce charakterizuje obecnou problematiku trestního práva procesního a s ním souvisejícím trestním řízením. Zabývá se postavením svědka v trestním řízení, jeho obecnými náležitostmi, možností odepření výpovědi, právy a povinnostmi svědka a v neposlední řadě i problematikou postavení dítěte jako svědka v trestním řízení. Výsledkem práce je stanovení doporučujícího postupu a několika základních pravidel přístupu k výslechu osoby mladší patnácti let, které vychází ze skutečnosti, že ke každému dítěti je třeba přistupovat individuálně. cs
dc.format 40 s. cs
dc.format.extent 225971 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Zákon cs
dc.subject trestní právo cs
dc.subject trestní řád cs
dc.subject trestní řízení cs
dc.subject výslech cs
dc.subject vyslýchající cs
dc.subject vyslýchaný cs
dc.subject důkaz cs
dc.subject svědek cs
dc.subject dítě cs
dc.subject znalec cs
dc.subject taktika cs
dc.subject příprava cs
dc.subject kontakt cs
dc.subject Zákon en
dc.subject trestní právo en
dc.subject trestní řád en
dc.subject trestní řízení en
dc.subject výslech en
dc.subject vyslýchající en
dc.subject vyslýchaný en
dc.subject důkaz en
dc.subject svědek en
dc.subject dítě en
dc.subject znalec en
dc.subject taktika en
dc.subject příprava en
dc.subject kontakt en
dc.title Dítě jako svědek v trestním řízení cs
dc.title.alternative Children witnesses in criminal proceedings en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hungr, Pavel cs
dc.date.accepted 2006-06-20 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the general problems of the law of criminal procession having connection with a criminal procedure. It depicts the position of a witness in a criminal procedure, general terms, possibilities of a withhold of a testimony, rights and duties of a witness in a criminal procedure. It also deals with the situation of a child being a witness in a criminal procedure. The conclusion of this work is a recommended approach in the examination of witnesses younger than 15. These recommendations are based on the fact that every child is an individuality. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4384
dc.date.assigned 2005-04-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
klapačová_2006_bp.pdf 220.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account