Syndrom vyhoření u zaměstnanců úřadu práce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření u zaměstnanců úřadu práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Dojivová, Markéta
dc.date.accessioned 2012-03-09T01:48:24Z
dc.date.available 2012-03-09T01:48:24Z
dc.date.issued 2011-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14830
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření u zaměstnanců konkrétního oddělení ÚP Brno - město, důvody jeho vzniku, jeho projevy, fáze a možnosti prevence. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a vymezuje pojmy: syndrom vyhoření, jeho vznik, definuje pojem jako takový, jeho projevy, fáze a prevenci. Druhá část jed praktická a je zaměřena na výzkum - vyhodnocení dotazníků skupiny zaměstnanců ze sledovaného oddělení ÚP Brno - město. cs
dc.format 44 cs
dc.format.extent 1465287 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Syndrom vyhoření - burnout syndrome cs
dc.subject vztahy na pracovišti cs
dc.subject standartizovaný dotazník cs
dc.subject fáze syndromu vyhoření cs
dc.subject prevence syndromu vyhoření cs
dc.subject ohrožené profese cs
dc.subject frustrace cs
dc.subject sociální opora cs
dc.subject dotazník MBI cs
dc.subject Burnout syndrome en
dc.subject workplace relationships en
dc.subject standardised questionnaire en
dc.subject burn out syndrome phases en
dc.subject burn out syndrome prevention en
dc.subject endangered professions en
dc.subject frustration en
dc.subject social support en
dc.subject MBI questionnaire en
dc.title Syndrom vyhoření u zaměstnanců úřadu práce cs
dc.title.alternative The burn-out syndrome in the employees of the employment agency en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with the burn out syndrome of the factual department of the Employment agency Brno-City employees, reasons of its up-rise, its expression, phases and prevention possibilities. The thesis is divided into two parts. The first part is a theoretical one and defines terms such as: burn out syndrome, burn out syndrome up-rise, defines the term itself, its expressions, phases and prevention. The second part is a practical one and is focused on research ? evaluation of the questionnaire of a group of employees of the investigated department of the Employment agency Brno-City. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17786
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B
local.subject státní úředníci cs
local.subject vyhoření psychické cs
local.subject public officers en
local.subject physical burn-out en


Files in this item

Files Size Format View
dojivová_2011_bp.pdf 1.397Mb PDF View/Open
dojivová_2011_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
dojivová_2011_op.doc 17Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account