Uplatňování rozumové výchovy v penitenciaristice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Uplatňování rozumové výchovy v penitenciaristice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Vychodil, Pavel
dc.date.accessioned 2012-03-09T02:00:57Z
dc.date.available 2012-03-09T02:00:57Z
dc.date.issued 2011-04-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14852
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Snahou bylo nahlédnout do této problematiky a přinést obraz o tom, jaké možnost vzdělání vězeňská služba ČR odsouzeným nabízí, a nastínít i dalši možnost vzdělání, které lze využít i ve věznicích kde není zřizeno ŠVS. Práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části jsem se zabýval účelem a funkcí výkonu trestu a Programen zacházení. Dále jsem se zaměřil na popis vývoje vzdělávacího systému VSČR. Vpraktické části jsem pomocí výzkumné sondy ověřoval stanovené hypotézy, které měl výzkum buď potvrdit, nebo vyvrátit. Z výsledků výzkumu je patrno, že značná část odsouzených má zájem se dále ve výkonu trestu vzdělávat. cs
dc.format 56s. cs
dc.format.extent 1243069 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Odsouzený cs
dc.subject penitenciární cs
dc.subject program zacházení cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject výkon trestu cs
dc.subject trest cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject školská vzdělávací střediska cs
dc.subject Střední odborné učiliště cs
dc.subject vězení cs
dc.subject The prisoner en
dc.subject penitentiari en
dc.subject the program of treatment en
dc.subject the social rehabilitation en
dc.subject the execution of imprisonment en
dc.subject punishment en
dc.subject education en
dc.subject school aducational centres en
dc.subject Vocational Training centre en
dc.subject prison en
dc.title Uplatňování rozumové výchovy v penitenciaristice cs
dc.title.alternative The use of the reason education in peniteciaristic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šebek, Jiří
dc.date.accepted 2011-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the problems of education of convicts in the term of imprisonment. The main was to demonstrate the options which can be offered to the convicts by the prison system in the Czech Republic and outline further education possibilities which can be utilized also in prisons where ŠVS is not established. The thesis consists of two parts ? theoretical and practical. In the theoretical part I dealt with the purpose and the function of the term of punishment as well as the Programme of treatment. Next, I concentrated on the description of the process of education within the Prison Management in the Czech Republic. In the practical part I used research probes to verify given hypotheses which were to be either confirmed or disproved by the research. The research results show that a considerable percentage of the convicts are interested in being further educated while in the term of imprisonment. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18822
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade C
local.subject vězni cs
local.subject středoškolské studium cs
local.subject zacházení s vězni cs
local.subject prisoners en
local.subject secondary education en
local.subject treatment of prisoners en


Files in this item

Files Size Format View
vychodil_2011_bp.pdf 1.185Mb PDF View/Open
vychodil_2011_vp.doc 30Kb Microsoft Word View/Open
vychodil_2011_op.doc 26.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account