Politika zaměstnanosti v České republice, zaměstnanost mladých absolventů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Politika zaměstnanosti v České republice, zaměstnanost mladých absolventů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurtíková, Michaela
dc.contributor.author Dlabačová, Hana
dc.date.accessioned 2012-03-09T02:40:30Z
dc.date.available 2012-03-09T02:40:30Z
dc.date.issued 2011-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14917
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá politikou zaměstnanosti v České republice a zaměstnaností mladých absolventů. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části vymezuji základní pojmy, kterými jsou zaměstnanost, zaměstnanci, zaměstnaní; nezaměstnanost, nezaměstnaní; trh práce, práce; vzdělání a příprava na zaměstnání. Dále práce obsahuje charakteristiku politiky zaměstnanosti, vývoj politiky zaměstnanosti ve čtyřech obdobích, popis státní politiky zaměstnanosti a vymezení cílové populace. Dále se zabývám formami politiky zaměstnanosti (aktivní, pasivní) a jejím vztahem k ostatním politikám. Popisuji v této práci i cíle, nástroje a financování politiky zaměstnanosti. Poslední kapitolu jsem věnovala zaměstnanosti a nezaměstnanosti mladých absolventů a jejich uplatnění. V praktické části se věnuji výzkumu jak studenti bakalářských a navazujících magisterských ročníků oboru Sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vnímají své postavení na trhu práce. Zvolila jsem kvantitativní metodu výzkumu, doplněnou o kvalitativní analýzu. cs
dc.format 104 s. (166 812 znaků). cs
dc.format.extent 1300988 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject politika zaměstnanosti cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject zaměstnaní cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject nezaměstnaní cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject práce cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject příprava na povolání cs
dc.subject státní politika zaměstnanosti cs
dc.subject aktivní politika zaměstnanosti cs
dc.subject pasivní politika zaměstnanosti cs
dc.subject the emloyment policy in the Czech Republic en
dc.subject employment en
dc.subject employees en
dc.subject employed en
dc.subject unemployment en
dc.subject the unemployed en
dc.subject labour market en
dc.subject work en
dc.subject education en
dc.subject preparation for the profession en
dc.subject state employment policy en
dc.subject active employment policy en
dc.subject passive employment policy en
dc.title Politika zaměstnanosti v České republice, zaměstnanost mladých absolventů cs
dc.title.alternative The employment policy in the Czech Republic, youth emloyment strategy en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with the employment policy in the Czech Republic and the employment of young graduates. The work is divided into two parts. In the theoretical part defines basic concepts, namely employment, workers employed, unemployment, unemployment, labour market, labour, education and preparation for employment. Further work includes the characteristics of employment, development of employment policy in four seasons, a description of the state employment policy and defining the target population. I'm also concerned forms of employment policy (active, passive) and its relationship to other policies. I describe in this work, the objectives, instruments and financing of employment policy. The last chapter focuses on employment and unemployment of young graduates and their application. The practical part is devoted to research how undergraduate students and master classes related field of Social pedagogy at the Faculty of Humanities, Tomas Bata University in Zlin perceive of their position in the labour market. I have chosen a quantitative research method, supplemented by qualitative analysis. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 19220
dc.date.assigned 2011-01-19
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
dlabačová_2011_dp.pdf 1.240Mb PDF View/Open
dlabačová_2011_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
dlabačová_2011_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account