Zvláštnosti sociální práce s mladistvými delikventy. Metody práce s rodinou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zvláštnosti sociální práce s mladistvými delikventy. Metody práce s rodinou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedoma, Ivan cs
dc.contributor.author Králová, Tamara cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:40:28Z
dc.date.available 2010-07-13T18:40:28Z
dc.date.issued 2006-04-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1491
dc.description.abstract Bakalářská práce nazvaná "Zvláštnosti sociální práce s mladistvými delikventy. Metody práce s rodinou" se zabývá především současným stavem sociální práce s mladistvými delikventy, systémem péče, způsoby a netradičními formami práce s mladistvými delikventy a metodami práce s rodinou ve Střediscích výchovné péče. Poukazuje na nutnost propojení všech institucí působících v oblasti sociální prevence a prevence delikvence a kriminality. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 369733 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Delikvence mládeže cs
dc.subject Faktory poruch chování cs
dc.subject Osobnost delikventa cs
dc.subject Rodina cs
dc.subject Výchovný styl cs
dc.subject Kriminalita mládeže cs
dc.subject Prevence cs
dc.subject Středisko výchovné péče cs
dc.subject Delinquency of the youth en
dc.subject Factors of behaviour probléme en
dc.subject Personality of delinquent. Family en
dc.subject Way of upringing en
dc.subject Criminality of the youth en
dc.subject Prevention en
dc.subject The Centre of Education Welfare en
dc.title Zvláštnosti sociální práce s mladistvými delikventy. Metody práce s rodinou cs
dc.title.alternative he unusual approaches of social work with young delinquents. Methods of work with a family en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr cs
dc.date.accepted 2006-06-22 cs
dc.description.abstract-translated This dissertation is called The unusual approaches of social work with young delinquents, Methods of work with a family. It describes mainly the current situation in social work with young delinquents, the system of welfare, the ways and unconventional forms of work with young delinquents and the methods of work with a family in The Centres of Education Welfare. It emphasizes the neccessity of cooperation between institutions relating to social and crime prevention and prevention of delinquency. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4450
dc.date.assigned 2005-04-15 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
králová_2006_bp.pdfBlocked 361.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account