Úloha rodina na prevenci drogové trestné činnosti mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Úloha rodina na prevenci drogové trestné činnosti mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Holub, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:42:10Z
dc.date.available 2010-07-13T18:42:10Z
dc.date.issued 2006-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1498
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zabýval způsoby rodinné prevence na děti a mládež od jejich narození až do dospělosti, příčinami zneužívání drog mládeží, rozborem jednotlivých druhů drog a právními předpisy týkajících se zneužívání těchto zakázaných látek. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 363401 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject rodinná prevence cs
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject drogy cs
dc.subject užívání cs
dc.subject výchova cs
dc.subject dospělost cs
dc.subject prevence cs
dc.subject trestní odpovědnost cs
dc.subject negativní vliv cs
dc.subject parta cs
dc.subject vrstevníci cs
dc.subject family en
dc.subject family prevention en
dc.subject children en
dc.subject teenagers en
dc.subject drugs en
dc.subject usage en
dc.subject education en
dc.subject adulthood en
dc.subject prevention en
dc.subject criminal liability en
dc.subject negative influence en
dc.subject gang en
dc.subject peers en
dc.title Úloha rodina na prevenci drogové trestné činnosti mládeže cs
dc.title.alternative Role of the Family in the Prevention of Drug Criminal Offence of the Teenagers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kohoutek, Rudolf
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated In my Bachelor Assignment I pursued the ways of the family prevention of the children and teenagers from thein birth to their adulthood, the reasons for a drug abuse of the teenagers, the analysis of different kind of drug/narcotics and the legal enactments related to the abuse of these prohibited drugs. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4490
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
holub_2006_bp.pdf 354.8Kb PDF View/Open
holub_2006_vp.doc 25Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account