Vzdělávací potřeby v důchodovém věku (cílová skupina 60+)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vzdělávací potřeby v důchodovém věku (cílová skupina 60+)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František cs
dc.contributor.author Sedláčková, Petra cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T03:29:06Z
dc.date.available 2012-03-09T03:29:06Z
dc.date.issued 2011-04-27 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14998
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na postavení a roli seniorů v současné společnosti. Teoretická část popisuje zdravotní, životní a společenské změny ve stáří. Popisuje vzdělávací potřeby lidí v důchodovém věku. Výzkumná část práce zjišťuje názory seniorů na tuto problematiku, které vyhodnocuje. cs
dc.format 95 cs
dc.format.extent 856590 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Stáří; stárnutí; senioři; důchodový věk; věk 60+; společenská role; zdraví; autonomie; osamělost; ageismus; demografická panika; socializace; gerontopedagogika; andragogika; celoživotní vzdělávání cs
dc.subject Old age; ageing; older people; retirement age; age 60 +; social roles; health; autonomy; loneliness; ageism; demographic panic; socialization; gerontopedagogy; adult education; lifelong education en
dc.title Vzdělávací potřeby v důchodovém věku (cílová skupina 60+) cs
dc.title.alternative Educational needs in retirement age (Target group 60+) en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan cs
dc.date.accepted 2011-06-08 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on a position and a role of older people in contemporary society. The theoretical part describes health, environmental and social changes in old age. It describes educational needs of people in retirement age. The experimental part of this thesis investigates the views of older people on this issue, which is assessed. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18550
dc.date.assigned 2010-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sedláčková_2011_bp.pdf 836.5Kb PDF View/Open
sedláčková_2011_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
sedláčková_2011_op.doc 17Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account