Komparativní studie školní poradenské činnosti sociálního pedagoga ve střední Evropě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komparativní studie školní poradenské činnosti sociálního pedagoga ve střední Evropě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan cs
dc.contributor.author Matějíčková, Monika cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T03:50:59Z
dc.date.available 2012-03-09T03:50:59Z
dc.date.issued 2011-04-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15030
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá komparací školské poradenské činnosti sociálního pedagoga v České republice, na Slovensku a v Polsku. Výzkumným záměrem komparativní studie bylo srovnání možností uplatnění absolventa oboru sociální pedagogika, jeho činnosti ve výchovném a sociálním poradenství ve škole v závislosti na odlišném pojetí poradenské činnosti ve zkoumaných zemích. V teoretické části vycházím z historického vývoje sociální pedagogiky v jednotlivých zemích, rolí, kompetencí, možností uplatnění sociálního pedagoga ve školství. Dále pak seznamuji se školním poradenstvím. V praktické části analyzuji legislativu komparovaných zemí týkající se role a činností sociálního pedagoga ve školní poradenské činnosti. Analýza je doplněna o rozhovory se sociálními pedagogy a školním psychologem. cs
dc.format 89 s. (1 příloha) cs
dc.format.extent 1302151 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject profese sociálního pedagoga cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject poradenství cs
dc.subject školní poradenská činnost cs
dc.subject školství cs
dc.subject komparace cs
dc.subject profession of a social pedagogue en
dc.subject social pedagogue en
dc.subject competence en
dc.subject counselling en
dc.subject school counselling en
dc.subject education en
dc.subject comparison en
dc.title Komparativní studie školní poradenské činnosti sociálního pedagoga ve střední Evropě cs
dc.title.alternative Comparative study of school couselling activities of the social pedagogue in Central Europe en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava cs
dc.date.accepted 2011-06-07 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with a comparison of a social pedagogue counselling in the Czech Republic, Slovak Republic and Poland. The research intention of the comparative study was to confront the possibility of asserting a social pedagogy graduate, his function in the educational and social counselling at school depending on a different conception of the counsel-ling activity in the surveyed countries. In the theoretical part I prop upon the historic development of the social pedagogy in the particular countries, roles, competences, possibilities of a social pedagogue asserting in education. Then I introduce the school counselling. In the practical part I analyse the legislation of the compared countries which concerns the role and the function of a social pedagogue in the school counselling. The analysis is completed by interviews with two social pedagogues and a school psychologist. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 19261
dc.date.assigned 2011-01-19 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
matějíčková_2011_dp.pdf 1.241Mb PDF View/Open
matějíčková_2011_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
matějíčková_2011_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account