Média a děti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Média a děti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Plšková, Marcela
dc.date.accessioned 2012-03-09T03:51:20Z
dc.date.available 2012-03-09T03:51:20Z
dc.date.issued 2011-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15031
dc.description.abstract Práce pojednává o médiích a jejich vlivu na děti. Otázka médií je dnes velmi aktuální. Jednotlivá média jsou popsána. Dále jsem popsala vliv na jejich osobnost v období puberty. Pozornost je věnována počítači, internetu, reklamě a volnému času. V praktické části jsem užila metodu dotazníkem, který mapuje dvě základní školy. Zkoumá kolik času tráví děti u televize, internetu, oblíbené pořady, proč sledují televizi a jestli se věnují četbě. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 1794713 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject média cs
dc.subject účinky médií cs
dc.subject vliv televize cs
dc.subject televizní násilí cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject masová komunikace cs
dc.subject puberta cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject media en
dc.subject effects of media en
dc.subject influence of television en
dc.subject televisual violonce en
dc.subject communication en
dc.subject mass communication en
dc.subject adolescence en
dc.subject leisure time en
dc.title Média a děti cs
dc.title.alternative Media and children en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kitliňská, Jana
dc.date.accepted 2011-06-20
dc.description.abstract-translated My thesis treat of media and its influence on children. The topic of media is highly actual. Particular media are described. I have also wrote about the effect of media on adolescent person. I have paid the attention to computers, internet, advertisement and leisure time. The method of questionary in centrain primary schools is used in the practical part of the thesis. It examines how much time children spend watching television, the Internet, favorite shows, favorite web addresses, why watch TV and if she enjoys reading. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19741
dc.date.assigned 2011-01-25
utb.result.grade E
local.subject děti staršího školního věku cs
local.subject vliv médií cs
local.subject rozvoj osobnosti cs
local.subject teen-agers en
local.subject media influence en
local.subject personality development en


Files in this item

Files Size Format View
plšková_2011_bp.pdf 1.711Mb PDF View/Open
plšková_2011_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
plšková_2011_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account