Extremismus a jeho gradující tendence v současné společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Extremismus a jeho gradující tendence v současné společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Moravec, Marian
dc.date.accessioned 2012-03-09T03:58:36Z
dc.date.available 2012-03-09T03:58:36Z
dc.date.issued 2011-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15044
dc.description.abstract Bakalářská práce podává obecný náhled do problému extremismu, radikalismu a terorismu, na jejich vývoj a různé aspekty související s touto tématikou. Dále akcentuje důležitost dodržování základních lidských práv a boje s vzrůstající aktivitou extremistických skupin. Teoretická část bakalářské práce obsahuje vysvětlení základních pojmů spojených s extremismem a zabývá se vývojem, projevy a možnými hrozbami v této oblasti. Cílem této práce je, přinést začínajícím policistům a středoškolské mládeži souhrnné a obecné informací k tématu extremismu a umožnit jim pohled na něj z různých aspektů. Byl bych rád, kdyby sloužila jako osvěta směřující k laické veřejnosti, jíž by mohla přiblížit nejen druhy a formy extremismu, ale i složitost boje proti němu. V praktické části jsou shrnuty výsledky šetření, které bylo provedeno na vybraném vzorku respondentů. Cílem tohoto šetření bylo zjistit postoje mládeže k projevům extremismu a zdroje těchto postojů. Výsledky práce mohou být využity ke zlepšení informovanosti a zjištění možných příčin negativního postoje mládeže k zástupcům minorit a zároveň mohou posloužit jako vodítko u konkrétních projektů a činnosti speciálních pedagogů zaměřených na tuto problematiku. cs
dc.format 66 cs
dc.format.extent 1013300 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Extremismus cs
dc.subject radikalismus cs
dc.subject terorismus cs
dc.subject právo cs
dc.subject projevy a hrozby cs
dc.subject psychologické aspekty cs
dc.subject sociální aspekty cs
dc.subject mládež cs
dc.subject masová média cs
dc.subject boj cs
dc.subject Extremism en
dc.subject radicalism en
dc.subject terrorism en
dc.subject law en
dc.subject denotations end threats en
dc.subject psychological aspects en
dc.subject sociable aspects en
dc.subject young en
dc.subject national media en
dc.subject fight en
dc.title Extremismus a jeho gradující tendence v současné společnosti cs
dc.title.alternative Extremism and its graduating tendency in current society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Želásko, Petr
dc.date.accepted 2011-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis rewievs general information about extremism, radicalism and terrorism, its development and different aspects connected to these topics. It also emphasizes the importance of basic human rights and the fight with increasing activity of extremist groups. The theoretical part of this thesis consists of explanation of the basic concepts connected to extremisms and focuses on its development, manifestation and possible threats. The goal of this thesis is to give complete information about extremism to policemen and juvenils. It should also be educational for the public to whom it could give information not only about the types and forms of extremism but also the difficulties of fight against it. In the empirical part of this thesis, the results of survey are presented. The aim of this survey was to find out attitudes of juvenils toward extremism and sources of such attitudes. Results could be used to find out sources of negative attitudes of juvenils toward minorities and also improve activities of social workers. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18306
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
moravec_2011_bp.pdf 989.5Kb PDF View/Open
moravec_2011_vp.doc 29Kb Microsoft Word View/Open
moravec_2011_op.doc 123.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account