Současní žáci ZŠ očima nepedagogických pracovníků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Současní žáci ZŠ očima nepedagogických pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr cs
dc.contributor.author Procházková, Petra cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T04:15:22Z
dc.date.available 2012-03-09T04:15:22Z
dc.date.issued 2011-04-29 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15061
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá životním stylem a hodnotovou orientací žáků 2. stupně základní školy. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které se týkají dané problematiky. Bakalářská práce se rovněž zabývá různými činiteli, kteří ovlivňují život a vzdělávání dnešních žáků. Praktická část práce se zabývá výzkumným šetřením, která popisuje hlavní rozdíly mezi dvěma zkoumanými skupinami respondentů, žáky a nepedagogickými pracovníky školy. Výzkum se snaží zjistit odpovědi na otázky: Jaké dnešní mladí lidé přijímají hodnoty a jaká je jejich hodnotová orientace? Jak tráví volný čas a jaké aktivity upřednostňují? Rovněž se snaží získat názory nepedagogických pracovníků školy a jejich pohled na současné žáky. Výzkum byl proveden v šesti základních školách v Boskovicích, Letovicích, Svitávce a Knínicích u Boskovic. Zjištěné výsledky z dotazníků a rozhovorů byly zpracovány do tabulek a grafů. V závěru práce byla provedena interpretace výsledků výzkumu. cs
dc.format 69 s. cs
dc.format.extent 637767 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject žáci ZŠ cs
dc.subject nepedagogičtí pracovníci cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject socializace cs
dc.subject výchova cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject school pupils en
dc.subject non teaching school staff en
dc.subject education en
dc.subject socialization en
dc.subject upbringing en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject life style en
dc.subject free time activities en
dc.subject values en
dc.subject value orientation en
dc.title Současní žáci ZŠ očima nepedagogických pracovníků cs
dc.title.alternative Current pupils of elementary school viewed by non-teaching staff of the school. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Fejová, Ludmila cs
dc.date.accepted 2011-06-08 cs
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on life style and value orientation of students at second level of elementary school. The thesis is devided in two parts ? a theoretical one and a practical one. In the theoretical part basic terminology concerning the given issue is defined. The thesis is focused on various factors which affect life and education of school pupils as well. The practical part of the thesis deals with empirical research which aims at describ main differences between two investigated groups of respondents, school pupils and non teaching school staff. The research tries to find out answers to these questions: How nowadays young people accept values and what is their value orientation? How they spend their free time and what sort of activities they prefer? The research tries to find out opinions of non teaching shool staff of nowadays youth as well. The research was done at six schools in Boskovice, Letovice, Svitávka and Knínice u Boskovic. The acquired findings from the questionnaire survey and interwievs are processed into tables and charts. In the conclusion there is the interpretation of the survey results. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18359
dc.date.assigned 2010-04-30 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
procházková_2011_bp.pdf 622.8Kb PDF View/Open
procházková_2011_vp.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open
procházková_2011_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account