Vývoj dítěte od nejútlejšího věku s ohledem na prevenci sociálně patologických jevů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vývoj dítěte od nejútlejšího věku s ohledem na prevenci sociálně patologických jevů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balík, Stanislav
dc.contributor.author Čoupková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:47:47Z
dc.date.available 2010-07-13T18:47:47Z
dc.date.issued 2005-10-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1510
dc.description.abstract Prevencí soc. patol. jevů se zabývá celá řada programů, projektů.Většina z nich a zejména programy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se zabývá sportem nebo pohybovou výchovou jako prevencí soc.patol.jevů.Stejně tak i tato práce úzce souvisí se sportem - dětským aerobikem jako jednou z možností prevence soc.patol.jevů od nejútlejšího věku, přičemž klade důraz na důležité vývojové mezníky a individualitu každého dětského jedince. Cílem práce je konkrétní návrh prevence soc.patol.jevů, který spočívá v úzkém propojení rodiny, školy a volno - časové aktivity dítěte, v tomto případě dětského aerobiku. Podmínkou pro úspěch tohoto návrhu je skutečná a fungující spolupráce rodiny, školy, volno - časové aktivity. A hlavně pro tuto věkovou kategorii platí, že rodič i dítě musí chtít pracovat a spolupracovat. cs
dc.format 44 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1189904 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Prevence cs
dc.subject sociálně-patologické jevy cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject program cs
dc.subject projekt cs
dc.subject pohybová výchova cs
dc.subject sport cs
dc.subject Prevention en
dc.subject social-pathologic phenomenons en
dc.subject advancement en
dc.subject pre-school age en
dc.subject program en
dc.subject project en
dc.subject motoric pedagogy en
dc.subject sport en
dc.title Vývoj dítěte od nejútlejšího věku s ohledem na prevenci sociálně patologických jevů cs
dc.title.alternative Child development from infancy with focus on prevention of pathological phenomena en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2006-01-31
dc.description.abstract-translated Amount of programs and projects deals with prevention of social-pathologic phenomenons. Most of them, especially Ministry of Education's programs deals wih sport or motoric pedagogy as a prevention of social-pathologic phenomenons. So this work closely associates with sport - with children aerobic as one of oportunities in prevention of social-pathologic phenomenons from babyhood, whereas puts the accent on important generation margins and idividuality of every children's individual. The aim of the work is a concrete project of prevention of social-pathologic phenomenons, which responses on close contact without family, school and leisure time activity of children, in this case on children aerobic. Necessary conditions for success on this suggestion is real and functional cooperative without family, school and leisure time activities. Especially for this age group obtains, parents and children have to wont work and cooperate with. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2322
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade A
local.subject prevence sociálně-patologických jevů cs
local.subject dětský aerobik cs
local.subject pathological social phenomena prevention en
local.subject children's aerobic en


Files in this item

Files Size Format View
čoupková_2006_bp.pdf 1.134Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account