Sociální problémy komunity dětí ulice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální problémy komunity dětí ulice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Svobodová, Zora
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:48:11Z
dc.date.available 2010-07-13T18:48:11Z
dc.date.issued 2006-04-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1513
dc.description.abstract Tato práce se věnuje problematice dětí, které se pohybují "na ulici", a sociálním problémům, kterým jsou vystaveny. Je zde popsána příčina vzniku tohoto fenoménu, vlivy prostředí a sociální problémy, které sebou tato problematika přináší. Jako názorný příklad, kam až může drogová závislost vést, je zde ilustrován příběh 16ti leté dívky. Poslední část této práce je věnována možné pomoci těmto dětem, práci tzv streetworkerů a je kladen důraz na prevenci, která se jeví jako nejdůležitější. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 408753 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Děti ulice cs
dc.subject sociální problémy cs
dc.subject ulice cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject dětská kriminalita cs
dc.subject drogy cs
dc.subject dětská prostituce cs
dc.subject rodina cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject organizace na pomoc dětem cs
dc.subject Children of the street en
dc.subject social problems en
dc.subject street en
dc.subject CAN syndrome en
dc.subject child criminality en
dc.subject drugs en
dc.subject child prostitution en
dc.subject family en
dc.subject free time en
dc.subject children in need organisation en
dc.title Sociální problémy komunity dětí ulice cs
dc.title.alternative Social problems within the community of "street children" en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Radvan, Eduard
dc.date.accepted 2006-06-19
dc.description.abstract-translated This piece of work deals with problems of children who liveon the street and who are exposed to the dangers and social problems resulting from this phenomenon. We are here describing the origin of this phenomenon, the influence of family background and the influence of social groups the children live in. As an illustrative example of the possible impact of addiction serves a story of 16-years-old girl described herein. The last section of this piece of work is amied at a help these children need, assistans - the called street workers who work with the children right on the street. The emphasis is put on prevention in this sphere, which seems to be the most important thing. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4406
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade C
local.subject street children en


Files in this item

Files Size Format View
svobodová_2006_bp.pdfBlocked 399.1Kb PDF View/Open
svobodová_2006_vp.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account