Vliv patologického sociálního prostředí na delikventní chování mladistvého

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv patologického sociálního prostředí na delikventní chování mladistvého

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedoma, Ivan
dc.contributor.author Obrdlík, Ladislav
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:50:09Z
dc.date.available 2010-07-13T18:50:09Z
dc.date.issued 2006-04-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1518
dc.description.abstract Práce analyzuje základní příčiny a faktory vedoucí k sociálně patologickému jevu kriminality dětí a mládeže a zkoumá zákonné normy podporující jejich prevenci a ochranu před kriminálním jednáním. V souvislosti s navýšením brutality mladistvých pachatelů je řešena otázka jejich odpovědnosti za trestné činy. Jak se vyvíjí kriminalita nezletilých delikventů a mladistvých v České republice za posledních patnáct let, resp. v Královéhradeckém kraji v letech 2000 - 2004, prozrazuje praktická část práce. Pomocí několika skutečných příběhů uvádí čtenáře do reálného sociálně patologického prostředí. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 457925 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject rodina cs
dc.subject kriminalita dětí a mladistvých cs
dc.subject patologické jevy cs
dc.subject rizikové příčiny cs
dc.subject prevence cs
dc.subject family en
dc.subject criminality of children and teenagers en
dc.subject pathological phenomena en
dc.subject risk causes en
dc.subject prevention en
dc.title Vliv patologického sociálního prostředí na delikventní chování mladistvého cs
dc.title.alternative The Influence of Pathological Social Environment on Juvenile Delinquency en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Radvan, Eduard
dc.date.accepted 2006-06-19
dc.description.abstract-translated The project analyses the basic causes and factors leading to the socially pathological phenomenon of criminality of children and teenagers and examines legal norms supporting their prevention and protection from criminal behaviour. The question of the youthful criminals' responsibility for criminal actions is discussed in the context of the increase of their brutality. The practical part deals with how juvenile delinquency has developed in the Czech Republic for the past fifteen years, alternatively in the district of Hradec Králové from 2000 to 2004. The reader is introduced to the reality of socially pathological environment through several real stories. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4466
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
obrdlík_2006_bp.pdfBlocked 447.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account