Současný morální stav společnosti a jeho dopad na chování dětí a mládeže

DSpace Repository

Language: English čeština 

Současný morální stav společnosti a jeho dopad na chování dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Daníčková, Jana
dc.date.accessioned 2012-03-09T06:12:05Z
dc.date.available 2012-03-09T06:12:05Z
dc.date.issued 2011-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15209
dc.description.abstract Práce pojednává o případném úpadku morálky dětí a mládeţe. Dále zkoumá vliv médií, rodiny, sociálního prostředí na tuto skutečnost. Zaměřuje se na respondenty ze základních, učňovských a středních škol v oblasti venkova. V praktické části, která se skládá z dotazníku s otevřenými otázkami, jsem vyhodnotila vliv jednotlivých aspektů na respondenty. Výsledky mohou být vyuţity pro pedagogické účely. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 667136 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Morálka cs
dc.subject morální kritéria cs
dc.subject hodnoty společnosti cs
dc.subject média cs
dc.subject rodina cs
dc.subject společnost cs
dc.subject výchova cs
dc.subject agrese cs
dc.subject šikana cs
dc.subject závislosti cs
dc.subject Moral en
dc.subject moral criteria en
dc.subject society's values en
dc.subject media en
dc.subject family en
dc.subject society en
dc.subject education en
dc.subject aggression en
dc.subject chicane en
dc.subject dependence en
dc.title Současný morální stav společnosti a jeho dopad na chování dětí a mládeže cs
dc.title.alternative Current moral state of society and his impact upon behaviour of children and young people en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated The work treats about the possible decline of morals of children and youth. It examines the influence of media, family, social environment to that fact. It focuses on respondents from primary and secondary school students in country areas. In the practical part, which consists of a questionnaire with open questions, I analyzed the influence of individual aspects to respondents. The results can be used for education purposes. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17769
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade A
local.subject morální výchova cs
local.subject venkov cs
local.subject středoškolští studenti cs
local.subject odborná učiliště cs
local.subject moral education en
local.subject countryside en
local.subject secondary school students en
local.subject vocational schools en


Files in this item

Files Size Format View
daníčková_2011_bp.pdf 651.5Kb PDF View/Open
daníčková_2011_vp.doc 30Kb Microsoft Word View/Open
daníčková_2011_op.doc 29Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account