Formování hodnotového systému žáků II. stupně ZŠ

DSpace Repository

Language: English čeština 

Formování hodnotového systému žáků II. stupně ZŠ

Show simple item record

dc.contributor.advisor Růžičková, Martina
dc.contributor.author Křižka, Michal
dc.date.accessioned 2012-03-09T06:20:06Z
dc.date.available 2012-03-09T06:20:06Z
dc.date.issued 2011-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15224
dc.description.abstract Bakalářská práce nazvaná Formování hodnotového systému žáků II. stupně ZŠ se zabývá otázkou hodnot a utvářením systému hodnot dnešní mládeže. Motivem práce je sledovaný pokles hodnot ve společnosti, obzvláště pak u dětí a mládeže. Teoretická část tak přibližuje obecné poznatky v oblasti morálního vývoje, zabývá se otáz-kou školy a rodiny jako prostředím s nejsilnějším vlivem na výchovu a rozvoj dítěte. Zmíně-na je také krize rodiny, která se zásadním stylem promítá do utváření hodnot dětí a je stále aktuálnějším tématem. V praktické části je zkoumán skutečný stav hodnot dnešní mládeže. Konkrétně se zaměřuje na vztah dětí k rodičům, jejich vnímání sebe sama, na schopnost dětí pomoci druhým, či nakolik jsou pro ně důležité peníze a jaký vztah k nim mají. cs
dc.format 76 cs
dc.format.extent 747747 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject etika cs
dc.subject hodnota cs
dc.subject hodnotový systém cs
dc.subject morálka cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject ethics en
dc.subject family en
dc.subject morals en
dc.subject upbringing en
dc.subject value en
dc.subject value system en
dc.title Formování hodnotového systému žáků II. stupně ZŠ cs
dc.title.alternative Formation of the value system of secondary- school pupils en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2011-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor work, called Formation of the value system of secondary-school pupils, deals with the question of values and the formation of the system of values of today's teenagers. The main motive of this work is the decrease of values in the society, especially among children and teenagers. The theoretical part focuses on basic findings in the area of moral development, questions of school and family as the environment with the strongest influence upon the child's upbringing and development. The family crisis is also mentioned, as the main factor of formation of children's values system. The practical part of this bachelor work deals with the real situation in teenage values today. In particular, it focuses on the relationships between children and their parents; their self-perception; their ability to help others, and the importance of money and their relationship to it. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19684
dc.date.assigned 2011-01-25
utb.result.grade B
local.subject děti staršího školního věku cs
local.subject životní hodnoty cs
local.subject teen-agers en
local.subject life values en


Files in this item

Files Size Format View
křižka_2011_bp.pdf 730.2Kb PDF View/Open
křižka_2011_vp.doc 197Kb Microsoft Word View/Open
křižka_2011_op.zip 15.09Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account