Projekt zlepšení konkurenčního postavení firmy Czech Style, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zlepšení konkurenčního postavení firmy Czech Style, s.r.o.

Show full item record

No preview available
Title: Projekt zlepšení konkurenčního postavení firmy Czech Style, s.r.o.
Author: Miklová, Michaela
Advisor: Kacr, Josef
Abstract: Diplomová práce se zabývá projektem zvýšení konkurenčního postavení firmy Czech Style, s.r.o. Práce je rozdělena do tří hlavní částí: teoretické, analytické a projektové. Úvodní část pojednává o teoretických poznatcích týkajících se problematiky konkurence, konku-renceschopnosti, konkurenčních strategií a strategických analýz firemního prostředí. V analytické části je charakterizována firma Czech Style a její největší konkurenti, dále jsou vypracovány analýzy vnitřního a vnějšího prostředí. Pro srovnání s vybranými konkurenční-mi firmami je popsána a zhodnocena firma Czech Style prostřednictvím mystery shoppingu. Pro zjištění potřeb zákazníků byl v rámci projektu proveden průzkum prostřednictvím elek-tronického dotazníku. V praktické části jsou na základě zjištěných nedostatků z vyhodnocených analýz a dotazníkového šetření navrhnuta taková doporučení, která pove-dou ke zvýšení konkurenčního postavení firmy Czech Style. Veškerá navrhovaná opatření jsou podrobena časové, nákladové a rizikové analýze.
URI: http://hdl.handle.net/10563/15277
Date: 2011-05-02
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Ústav managementu a marketingu
Discipline: Management a marketing
Grade for thesis and defense: A 21226


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
miklová_2011_dp.pdfBlocked 3.390Mb PDF
miklová_2011_vp.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open
miklová_2011_op.doc 75.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account