Úmluva o právech dítěte a její aplikace v ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Úmluva o právech dítěte a její aplikace v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mielec, Lubomír
dc.contributor.author Mrakviová, Květuše
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:03:07Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:06Z
dc.date.issued 2006-04-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1535
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku dodržování a ochrany práv dětí. Cílem je popsat postupný vývoj dětských práv až po vyhlášení Úmluvy o právech dítěte a jejich vymezení v rámci základních lidských práv, včetně specifikace jednotlivých práv dětí. V poslední kapitole jsem se zabývala celkovým hodnocením situace v dodržování práv dětí v České republice dle Organizace spojených národů. Hlavní význam bakalářské práce spatřuji ve zmapování situace v oblasti dodržování a ochraně práv dětí ve světě a identifikaci problematických a nejčastěji porušovaných dětských práv v České republice. cs
dc.format 53 s. cs
dc.format.extent 626971 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.04.2008
dc.subject Lidská práva cs
dc.subject Všeobecná deklarace lidských práv cs
dc.subject práva dětí cs
dc.subject Úmluva o právech dítěte cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject ochrana cs
dc.subject dodržování cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject týrání cs
dc.subject šikana cs
dc.subject sexuální zneužívání dětí cs
dc.subject xenofobie cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject drogy a návykové látky cs
dc.subject Human rights en
dc.subject Universal Declaration of Human Rights en
dc.subject children rights en
dc.subject Universal Declaration of Children's Rights en
dc.subject development en
dc.subject protection en
dc.subject abidance en
dc.subject assessments en
dc.subject ma1treatment en
dc.subject chicane en
dc.subject sexual abuse of children en
dc.subject xenophobia en
dc.subject racialism en
dc.subject drugs & habit substances en
dc.title Úmluva o právech dítěte a její aplikace v ČR cs
dc.title.alternative Convention on the rights of children and its application in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2006-06-22
dc.description.abstract-translated The Bachelor Thesis is focused on the problen;1s related to the observation and protection of children's rights. The objective is to describe the development of the children's rights up to the dec1aration ofthe Convention on the Rights ofthe Child, their definition within the framework of the fundamental human rights and the specification of the individual children' s rights. The last chapter is focused on the overall assessment ofthe (level of) ob servati on ofthe children's rights in the Czech Republic following the VN standards. The main purport of this Bachelor Thesis is in mapping out the situation of the children's rights observation and protection in the world and in identification of the most problematic and most commonly violated children's rights in the Czech Republic. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2017
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mrakviová_2006_bp.pdfBlocked 612.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account