Marketingová analýza vnějšího prostředí na UTB

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Marketingová analýza vnějšího prostředí na UTB

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Marketingová analýza vnějšího prostředí na UTB
Autor: Vlčková, Zuzana
Vedoucí: Soukalová, Radomila
Abstrakt: Tématem mé diplomové práce bylo identifikovat a analyzovat vnější prostředí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Toto téma jsem zpracovávala na základě dotazníkového šetření, kte-ré bylo prováděno u uchazečů o studium na vysoké školy (studenti středních školy) a také z části u stávajících studentů UTB. Smyslem mé práce bylo, aby získané poznatky byly pou-žity pro zlepšení vnější komunikace a vnějších vztahů UTB ve Zlíně se svými studenty, ab-solventy, uchazeči o studium a vlastně i širokou veřejností. Na základě výsledků analýzy a výzkumu jsem se snažila zhodnotit současnou situaci a případně navrhnout možná řešení pro zlepšení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/1542
Datum: 2006-05-11
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 2745


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
vlčková_2006_dp.pdfZablokované 800.5Kb PDF
vlčková_2006_vp.doc 70.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
vlčková_2006_op.doc 54.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet