Mystery Shopping na značkových prodejnách T-Mobile CZ Zlín

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mystery Shopping na značkových prodejnách T-Mobile CZ Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Vaculíková, Marcela
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:07:51Z
dc.date.available 2010-07-13T19:07:51Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1546
dc.description.abstract Ve své diplomové práci jsem na základě poznatků z dostupné odborné literatury charakterizovala problematiku mystery shoppingu a jeho důležitou roli v procesu zajišťování kvalitní péče o zákazníky u firem poskytujících služby. Tyto teoretické poznatky jsem poté využila pro provedení analýzy současného stavu mystery shoppingu na značkových prodejnách T-Mobile Czech Republic a.s. Zlín a pro vytvoření ideového projektu. V teoretické části diplomové práce charakterizuji pojem marketingové komunikace a její nástroje, popisuji prodejní proces i důležité prodejní dovednosti úspěšného prodejce, a prezentuji proces mystery shoppingu a jeho jednotlivé fáze při samotné realizaci. V analytické části je uvedena analýza současného stavu mystery shoppingu na značkových prodejnách T-Mobile CZ i na značkových prodejnách Zlín. Na základě výsledků provedených analýz a s ohledem na dlouhodobou strategii společnosti T-Mobile CZ je hlavním cílem projektu navrhnout opatření pro zavedení mystery shoppingu na značkových prodejnách T-Mobile CZ Zlín. cs
dc.format 115 s. cs
dc.format.extent 1404712 bytes cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject nástroje marketingové komunikace cs
dc.subject osobní prodej cs
dc.subject prodejní proces cs
dc.subject prodejní dovednosti cs
dc.subject mystery shopping cs
dc.subject mystery shopper cs
dc.subject kontrolní list cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject tools of marketing communication en
dc.subject personal selling en
dc.subject selling process en
dc.subject sale ability en
dc.subject mystery shopping en
dc.subject mystery shopper en
dc.subject checking list en
dc.title Mystery Shopping na značkových prodejnách T-Mobile CZ Zlín cs
dc.title.alternative Mystery Shopping in T-Mobile CZ brand stores Zlin en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Petra
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated In my diploma thesis I characterized questions of mystery shopping and its essentials importance in a process of providing high-quality care for customers. Then I applied this theoretical knowledge during carrying out of an analysis of contemporary level of mystery shopping in T-Mobile brand stores Zlin I and Zlin II, and also during the creation of ideological project. In theoretical part I characterize the definition of marketing communication and its tools. I describe selling process and individual stages of realization of mystery shopping. In analytic part is presented the analysis of contemporary level of mystery shopping in T-Mobile brand stores Zlin I and II. On the basis of the findings from the analyses and according to long-term strategy of T-Mobile CZ Company, the main project's aim is to design measures for implementation of mystery shopping in T-Mobile CZ Zlin I and II. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3987
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
vaculíková_2006_dp.mdiBlocked 1.339Mb Unknown View/Open
vaculíková_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
vaculíková_2006_op.doc 39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account