Potřebnost psychosociální péče u zdravotnických záchranářů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Potřebnost psychosociální péče u zdravotnických záchranářů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řeháčková, Helena
dc.contributor.author Katrušáková, Jana
dc.date.accessioned 2012-03-09T09:26:02Z
dc.date.available 2012-03-09T09:26:02Z
dc.date.issued 2011-05-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15480
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována poskytování psychosociální péče zdravotnickým záchranářům. Cílem této práce je zjistit zda podporu při zvládání psychické zátěže, které jsou permanentně záchranáři vystaveni, vnímají jako potřebnou a přínosnou. V teoretické části popisuji činnost a náplň práce zdravotnických záchranářů, psychosociální rizika při výkonu jejich profese a formy psychosociální péče, které můžou záchranáři využívat. Praktická část je zaměřena na zpracování a interpretaci výsledků rozhovorů se zdravotnickými záchranáři. cs
dc.format 86 s. cs
dc.format.extent 1110678 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zdravotnický záchranář cs
dc.subject zátěžové situace cs
dc.subject trauma cs
dc.subject akutní stresová reakce cs
dc.subject posttraumatická stresová porucha cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject krize cs
dc.subject krizová intervence cs
dc.subject defusing cs
dc.subject debriefing cs
dc.subject Medical rescuer en
dc.subject stress situations en
dc.subject trauma en
dc.subject acute stress reaction en
dc.subject posttraumatic stress disorder en
dc.subject the burn-out syndrome en
dc.subject crisis en
dc.subject crisis intervention en
dc.subject defusing en
dc.subject debriefing en
dc.title Potřebnost psychosociální péče u zdravotnických záchranářů cs
dc.title.alternative Medical Rescuers Psychosocial Need en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2011-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is dedicated to the medical rescuers psychosocial assistance. The aim of this thesis is to find out, if they perceive the support during the psychical stress managing, which are the medical rescuers permanently exposed to, as beneficial and needful. In the theoretical part I am describing the activity and scope of medical rescuers work, psychosocial risks during their practice of profession and sorts of psychosocial assistance that the medical rescuers can use. The practical part is focused on the processing and interpretation of results from discussions with the medical rescuers. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19656
dc.date.assigned 2011-01-25
utb.result.grade A
local.subject zdravotničtí pracovníci cs
local.subject záchranáři cs
local.subject psychosociální aspekty cs
local.subject psychosociální pomoc cs
local.subject medical personnel en
local.subject emergency medical personnel en
local.subject psychosocial aspects en
local.subject psychosocial aid en


Files in this item

Files Size Format View
katrušáková_2011_bp.pdf 1.059Mb PDF View/Open
katrušáková_2011_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
katrušáková_2011_op.zip 15.11Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account