Kriminalita mladistvých, jejich chování a prožívání ve VTOS, vztah a podpora rodiny, její struktura, souvislosti a východiska

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kriminalita mladistvých, jejich chování a prožívání ve VTOS, vztah a podpora rodiny, její struktura, souvislosti a východiska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín cs
dc.contributor.author Šandera, Martin cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T09:35:58Z
dc.date.available 2012-03-09T09:35:58Z
dc.date.issued 2011-03-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15495
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá kriminalitou mladistvých a přiblížením výkonu trestního opatření odnětí svobody ve věznici Všehrdy. Vymezuje základní pojmy týkající se této problematiky. Popisuje postavení mladistvých delikventů v trestním právu, zabývá se samotnou realizací výkonu trestu, kde seznamuje s programy zacházení, vzdělávacími a zájmovými činnostmi. Zaměřuje se na rodinné prostředí z kterého tento jedinec pochází, jak jej ovlivňuje před, během a po propuštění z VTOS. Hledá východiska, způsoby a možnosti intervence. V průzkumné části se snaží proniknout blíže k těmto mladistvým odsouzeným. Zjišťuje jaká byla jejich delikventní činnost, jaký vliv na jejich postoje, názory, chování a prožívání má rodina a prostředí trestu odnětí svobody. cs
dc.format cs
dc.format.extent 1502742 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Mladistvý cs
dc.subject delikvence cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject program zacházení cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject rodina cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Juvenile en
dc.subject delinquency en
dc.subject execution of sentence confinement en
dc.subject treatment program en
dc.subject education en
dc.subject family en
dc.subject prevention en
dc.title Kriminalita mladistvých, jejich chování a prožívání ve VTOS, vztah a podpora rodiny, její struktura, souvislosti a východiska cs
dc.title.alternative Juvenile delinquency, their behavior and experience in VTOS /punishment of imprisonment/, relationship and family support, its structure, context and background en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav cs
dc.date.accepted 2011-06-08 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with juvenile delinquency and with approaching of criminal enforcement measures involving deprivation of liberty in prison Vsehrdy. It defines the basic terms related to this issue. It describes the status of juvenile offenders in the criminal law. It deals with the actual implementation of the sentence, which introduces the treatment programs, educational and leisure activities. It focuses on the family environment from which the individual comes. It describes how the environment influences him before, during and after his release from prison. The bachelor work seeks for starting points and ways of intervention. In the exploration part it tries to approach these young convicted. It identifies what was their delinquent activities, and what is the impact of their families and the prison environment on their attitudes, beliefs, behaviors and feelings. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18630
dc.date.assigned 2010-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šandera_2011_bp.pdf 1.433Mb PDF View/Open
šandera_2011_vp.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open
šandera_2011_op.doc 30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account