Specifika komunikace v práci porodní asistentky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Specifika komunikace v práci porodní asistentky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kutnohorská, Jana
dc.contributor.author Dittrichová, Anna
dc.date.accessioned 2012-03-09T10:04:27Z
dc.date.available 2012-03-09T10:04:27Z
dc.date.issued 2011-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15531
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématikou komunikace v práci porodní asistentky. Teoretická část popisuje komunikaci obecně, její druhy, funkci a význam. Zabývá se komunikací verbální i neverbální. Popisuje prvky efektivní komunikace tj. naslouchání, empatie, asertivitu, rozhovor Zaměřuje se na psychosomatiku v gynekologii a porodnictví, komunikační bariéry a komunikaci s otcem na porodním sále. V praktické části výzkum prováděný na oddělení šestinedělí v Krajské nemocnici Tomáše Bati zjišťuje, jak probíhá komunikace mezi porodní asistentkou a její klientkou. Dále zjišťuje jaké problémy jsou v komunikaci, z jaké příčiny a co považují klientky v komunikaci s porodní asistentkou za důležité a co za nedůstojné. cs
dc.format 72 s. + 8 s. příloh cs
dc.format.extent 1890281 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject komunikace cs
dc.subject porodní asistentka cs
dc.subject klientka cs
dc.subject communication en
dc.subject the midwife en
dc.subject the client en
dc.title Specifika komunikace v práci porodní asistentky cs
dc.title.alternative Specifics of the communication in the work of midwives en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Moravčíková, Dagmar
dc.date.accepted 2011-06-20
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the topic of communication typical for work of midwives. The theoretical part describes the communication in general, its types, function and significance. It depicts verbal and nonverbal communication. It describes elements of effective communication, i.e. listening, empathy, assertiveness, interview It focuses on psychosomatics in gynecology and obstetrics, barriers of communication and communication with his father in the delivery room. The practical part of the research conducted at the Department of confinement in the hospital of Tomas Bata is examining specifics of communication between the midwife and her client. It also investigates what are the problems in communication and what these problems cause and what clients consider as important or as demeaning behaviour in communication with the midwife. en
dc.description.department Ústav porodní asistence cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/102 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 20191
dc.date.assigned 2011-02-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
dittrichová_2011_bp.pdf 1.802Mb PDF View/Open
dittrichová_2011_vp.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open
dittrichová_2011_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account