Srovnání kvality mouk produkované moravskými mlýny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Srovnání kvality mouk produkované moravskými mlýny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Burešová, Iva
dc.contributor.author Kolouchová, Ladislava
dc.date.accessioned 2012-03-09T10:06:11Z
dc.date.available 2012-03-09T10:06:11Z
dc.date.issued 2011-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15536
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá srovnáním dvou druhů pšeničných mouk vyráběných průmyslovými mlýny na Moravě v letech 2004-2010. Teoretická část je zaměřena na historii pěstování pšenice, její zpracování a historii výrobních závodů. Dále je v teoretické části uveden popis technologie mletí a popis sledovaných vlastností mouk. Praktická část je zaměřena na stanovení sledovaných vlastností - vlhkosti, popela, čísla poklesu, mokrého lepku, reologických vlastností a jejich srovnání v jednotlivých letech. cs
dc.format 92 s. cs
dc.format.extent 4095834 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pšenice cs
dc.subject pšeničná mouka cs
dc.subject jakost mouky cs
dc.subject vlhkost cs
dc.subject popel cs
dc.subject číslo poklesu cs
dc.subject mokrý lepek cs
dc.subject reologické vlastnosti mouky cs
dc.subject wheat en
dc.subject wheat flour en
dc.subject flour quality en
dc.subject moisture en
dc.subject ash en
dc.subject falling number en
dc.subject wet gluten en
dc.subject rheological properties en
dc.title Srovnání kvality mouk produkované moravskými mlýny cs
dc.title.alternative Compare Quality Flours Produce by Moravian Mills en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dvořáková, Petra
dc.date.accepted 2011-06-20
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on the comparison of two types of wheat flour produced by the industrial mills in Moravia in 2004-2010. The aim of theoretical part is the history of wheat cultivation, its treatment and, the history of mill processing, the theoretical description of the technology and the description of the flour milling properties. The practical part is focused on the observed characteristics as moisture, ash, falling number, wet gluten, and rheological properties and their comparison in different years. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/136 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení v gastronomii cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management in Gastronomy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 21890
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kolouchová_2011_bp.pdf 3.906Mb PDF View/Open
kolouchová_2011_vp.doc 94Kb Microsoft Word View/Open
kolouchová_2011_op.doc 93Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account