Poradenství jako forma pomoci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Poradenství jako forma pomoci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurtíková, Michaela cs
dc.contributor.author Bezděková, Dagmar cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T11:07:27Z
dc.date.available 2012-03-09T11:07:27Z
dc.date.issued 2011-04-28 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15620
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá pohledem veřejné populace na odborné sociální poradenství a zjišťuje názory a postoje lidí k vyhledávání služeb odborného sociálního poradenství. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny pojmy poradenství, pomáhání, krizová intervence a distanční formy krizové intervence (internetové a telefonní poradenství). V praktické části je proveden kvantitativní výzkum postojů a názorů respondentů s uvedením tabulek a grafů, výsledků výzkumu a potvrzením či vyvrácením stanovených hypotéz. cs
dc.format 77 s. cs
dc.format.extent 1086223 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject poradenství cs
dc.subject pomáhání cs
dc.subject krizová intervence cs
dc.subject telefonní poradenství cs
dc.subject internetové poradenství cs
dc.subject vyhledávání cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject pohlaví cs
dc.subject věk cs
dc.subject bydliště cs
dc.subject consultancy en
dc.subject assistance en
dc.subject crisis intervention en
dc.subject phone consultancy en
dc.subject online consultancy en
dc.subject finding en
dc.subject education en
dc.subject sex en
dc.subject age en
dc.subject address en
dc.title Poradenství jako forma pomoci cs
dc.title.alternative Counselling as a form of assistance en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Haburajová Ilavská, Lenka cs
dc.date.accepted 2011-06-06 cs
dc.description.abstract-translated The thesis deals with professional social consultancy from the public' point of view. It aims at inquiring about people' opinions and approaches to finding the professional social consultancy services. The thesis consists of two parts; the theoretical and practical. In the former, the following concepts are specified: consultancy, assistance, crisis intervention, and distance forms of crisis intervention (phone and online consultancy). In the latter, the quantitative research of the respondents' approaches and opinions has been carried out including charts and graphs, results of the research and confirming or disproving the selected hypotheses. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19309
dc.date.assigned 2011-01-20 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bezděková_2011_dp.pdf 1.035Mb PDF View/Open
bezděková_2011_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
bezděková_2011_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account