Vliv aktivity na životní spokojenost seniorů v domově pro seniory

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv aktivity na životní spokojenost seniorů v domově pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prášilová, Halka
dc.contributor.author Hudečková, Jana
dc.date.accessioned 2012-03-09T11:17:03Z
dc.date.available 2012-03-09T11:17:03Z
dc.date.issued 2011-04-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15635
dc.description.abstract Tato bakalárská práce se zabývá vlivem aktivity na životní spokojenost senioru v domove pro seniory. V teoretické cásti vymezuje pojmy stárí a stárnutí senioru, zminuje vedy, které se problematikou zabývají, a definuje nekterá problematická období jejich života.Zameruje se na kvalitu života a životní spokojenost senioru v souvislosti s aktivním prístupem k životu. Teoretickou cást uzavírá pojednání o vybraných volnocasových aktivitách. Empirická cást obsahuje výsledky pruzkumu, který probíhal v Domove pro seniory Vestonická 1 v Brne a v diskusi porovnává výsledky práce s literárními prameny. Záver práce celý pruzkum shrnuje a muže sloužit jako zpetná vazba pro management domova pri plánování péce o klienty. cs
dc.format 53 s. (80658) cs
dc.format.extent 2117574 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject aktivita cs
dc.subject životní spokojenost cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject senior cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject volnocasové aktivity cs
dc.subject aktivizace cs
dc.subject activity en
dc.subject life satisfaction en
dc.subject quality of life en
dc.subject senior en
dc.subject senior home en
dc.subject leisure time activities en
dc.subject activation en
dc.title Vliv aktivity na životní spokojenost seniorů v domově pro seniory cs
dc.title.alternative Influence of Activity on Life Satisfaction in Senior s Home. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Saliger, Radomír
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the effect of activity on the life satisfaction of senior citizens living in a senior home. In the theoretical part there are defined the expressions of old age and ageing. It mentions branches dealing with these problems and specifies some problematic periods of old people's lives. It focuses on their quality of life and on their life satisfaction in connection with active approach to life. The theoretical part is closed by a treatise on selected leisure time activities. The empirical part contains results of a research done in Senior Home Vestonická 1 in Brno, and in a discussion it compares its results with literary sources. In the final part of the thesis there is a summary of the whole research that can be used as a feedback for the management of the Senior Home when planning the care for their clients. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18036
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade B
local.subject klima školy cs
local.subject rodina cs
local.subject záškoláctví cs
local.subject tuláctví cs
local.subject school environment en
local.subject family en
local.subject truancy en
local.subject tramps en


Files in this item

Files Size Format View
hudečková_2011_bp.pdf 2.019Mb PDF View/Open
hudečková_2011_vp.doc 27Kb Microsoft Word View/Open
hudečková_2011_op.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account