Vztah vsetínských Romů ke vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vztah vsetínských Romů ke vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub cs
dc.contributor.author Juřínková, Gabriela cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T11:34:36Z
dc.date.available 2012-03-09T11:34:36Z
dc.date.issued 2011-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15663
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou vzdělávání Romů z hlediska vztahu samotných Romů ke vzdělávání. Teoretická část obsahuje některé historické události spojené se vzděláváním Romů. Práce popisuje současnou situaci ve vzdělávání Romů a zahrnuje vlivy, které na toto vzdělávání působí. Praktická část zahrnuje zpracování dotazníkového šetření provedeného mezi Romy ve měs-tě Vsetín. Hlavním cílem je zjistit, jaký vztah mají Romové ke vzdělávání a jak jej hodnotí. cs
dc.format 68 s. cs
dc.format.extent 1802024 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Romové cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject výchova cs
dc.subject škola cs
dc.subject učitel cs
dc.subject rodina cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject majorita cs
dc.subject menšina cs
dc.subject Romanies en
dc.subject education en
dc.subject schooling en
dc.subject school en
dc.subject teacher en
dc.subject family en
dc.subject parents en
dc.subject majority en
dc.subject minority en
dc.title Vztah vsetínských Romů ke vzdělávání cs
dc.title.alternative Relation of Romany People to Education in Vsetin en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Machů, Eva cs
dc.date.accepted 2011-06-20 cs
dc.description.abstract-translated This work deals with the education of Romanies and their attitude towards the education from the point of view of the Romanies themselves. The theoretical part includes some historical events related to the education of Roms. The paper describes the current situation of the Romanies and includes some of the factors that influence the education. The practical part includes the processing of survey implemeneted among the Romanies in Vsetin. The main objective is to find out what relation towards the schooling the Romanies have and how they evaluate it. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19652
dc.date.assigned 2011-01-25 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
juřínková_2011_bp.pdf 1.718Mb PDF View/Open
juřínková_2011_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
juřínková_2011_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account