Stabilita emulzí O/V v prítomnosti neionogenních surfaktantů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stabilita emulzí O/V v prítomnosti neionogenních surfaktantů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Hrdová, Lenka
dc.date.accessioned 2012-03-09T12:07:32Z
dc.date.available 2012-03-09T12:07:32Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15705
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na přípravu emulzí typu olej ve vodě, jejich charakterizaci a sledování stability při různých teplotách skladování. Stabilita emulzí byla hodnocena ze změn velikostí částic stanovených metodou fotonové korelační spektroskopie a prostřednictvím vizuálního popisu jejich vzhledu. V teoretické části práce byla vypracována literární rešerše, která je zaměřena na popis emulzí, jejich složení, vlastností a faktorů ovlivňujících jejich stabilitu. Praktická část je rozdělena na dva oddíly. První se zabývá emulzemi typu olej ve vodě O/V připravenými v přítomnosti směsí dvou neionogenních surfaktantů s hodnotou HLB 10 a 9.5 a různým poměrem olejové a vodné fáze. V druhé části práce byly připraveny a studovány podobné emulze typu olej ve vodě O/V, které kromě olejové fáze, vodné fáze a surfaktantu obsahovaly i želatinu nebo hydrolyzát kolagenu Hykol. cs
dc.format 83 cs
dc.format.extent 1268580 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject emulze cs
dc.subject nanoemulze cs
dc.subject hodnota HLB cs
dc.subject surfaktant cs
dc.subject stabilita cs
dc.subject undekan cs
dc.subject želatina cs
dc.subject emulsion en
dc.subject gelatin en
dc.subject HLB value en
dc.subject nano-emulsion en
dc.subject undecane en
dc.subject surfactant en
dc.subject stability en
dc.title Stabilita emulzí O/V v prítomnosti neionogenních surfaktantů cs
dc.title.alternative Stability of O/W Emulsions in the Presence of Non-ionic Surfactants en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vltavská, Pavlína
dc.date.accepted 2011-05-31
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the preparation of emulsions of oil-in-water type, their characterization, and monitoring of stability at different storage temperatures. Emulsion stability was evaluated from changes in particle size which were determined by photon correlation spectroscopy, and via a visual description of their appearance. In the theoretical part the literary research was elaborated, which focuses on the characterization of emulsions, their composition, properties and factors affecting their stability. The practical part is divided into two sections. The first deals with the emulsion of oil-in-water type, O/W prepared in the presence of a mixture of two nonionic surfactants with HLB value of 10 and 9.5 and different ratio of oil and aqueous phases. In the second part of this work, similar types of emulsion oil-in-water O/W were prepared and studied, which, except oil phase, aqueous phase and surfactant, contained, also gelatin or collagen hydrolyzate Hykol. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/196 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 20158
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hrdová_2011_dp.pdf 1.209Mb PDF View/Open
hrdová_2011_vp.doc 99.5Kb Microsoft Word View/Open
hrdová_2011_op.doc 97Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account