Motivace nezaměstnaných v současném systému sociálních dávek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Motivace nezaměstnaných v současném systému sociálních dávek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Beránek, Libor
dc.contributor.author Čechovská, Dana
dc.date.accessioned 2012-03-09T13:01:25Z
dc.date.available 2012-03-09T13:01:25Z
dc.date.issued 2011-04-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15754
dc.description.abstract Tato bakalářská práce ze zabývá motivací nezaměstnaných osob v systému dávek pomoci v hmotné nouzi. Úvodní část je věnována problematice nezaměstnanosti, pasivní a aktivní politice zaměstnanosti a systému pomoci v hmotné nouzi. Dále je v práci vymezena osoba v hmotné nouzi a osoba, kterou naopak nelze považovat za osobu v hmotné nouzi, jednotlivé dávky tohoto systému jako je příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Rovněž jsou zde vymezeny motivační a sankční možnostmi zákona o pomoci v hmotné nouzi. V praktické části jsou teoretické poznatky ověřovány na konkrétních případech z praxe, kdy je využívána metoda případových studií. cs
dc.format 78 cs
dc.format.extent 386939 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Nezaměstnanost cs
dc.subject aktivní politika zaměstnanosti cs
dc.subject dávky hmotné nouze cs
dc.subject motivace nezaměstnaných cs
dc.subject životní a existenční minimum cs
dc.subject příspěvek na živobytí cs
dc.subject veřejná služba cs
dc.subject Unemployment en
dc.subject active employment policy en
dc.subject benefits in material need en
dc.subject motivating the unemployed en
dc.subject subsistence level en
dc.subject subsistence wage en
dc.subject living allowance en
dc.subject public service en
dc.title Motivace nezaměstnaných v současném systému sociálních dávek cs
dc.title.alternative The motivation of the unemployed in the system of social benefits en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated The objective of this Bachelor's Thesis is motivating the unemployed registered in the system of social benefits to work. The first part is devoted to the issue of unemployment, passive and active labour policy and the system of assistance in material need . The next part defines the person in material need and the person who cannot be considered being in indigence. Further, individual allowances of this system as living allowance, housing supplement and immediate emergency assistance are discussed. The thesis deals with motivating the unemployed and recourses to law when the benefits are misused. In the practical part, the theory is verified on cases from practice. Therefore, the case method have been used. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 17755
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade B
local.subject sociální dávky cs
local.subject nezaměstnaní cs
local.subject social benefits en
local.subject unemployed en


Files in this item

Files Size Format View
čechovská_2011_bp.pdf 377.8Kb PDF View/Open
čechovská_2011_vp.doc 31Kb Microsoft Word View/Open
čechovská_2011_op.doc 27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account