Analysis of Employee Motivation in the Company XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analysis of Employee Motivation in the Company XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Borovská, Simona
dc.date.accessioned 2012-03-09T13:17:19Z
dc.date.available 2012-03-09T13:17:19Z
dc.date.issued 2011-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15768
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části ? teorii a analýzu. Teoretická část obecně vysvětluje pojmy jako je řízení lidských zdrojů a motivace. Dále popisuje různé motivační teorie, motivační strategii a vztah mezi motivací a výkonem. Druhá část práce analyzuje současný stav motivace zaměstnanců ve firmě XY. Firma XY skutečně existuje. Analýza je založena na rozhovorech s ekonomickou vedoucí, vnitrofiremních dokumentech a webových stránkách firmy. Na základě analýzy jsou navržena doporučení ke zlepšení motivace zaměstnanců. cs
dc.format 58 s. (76 741 znaků) cs
dc.format.extent 2366710 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject motivace cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject mzda cs
dc.subject motivační systém cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject motivation en
dc.subject employees en
dc.subject wage en
dc.subject motivation system en
dc.subject interview en
dc.title Analysis of Employee Motivation in the Company XY cs
dc.title.alternative Analysis of Employee Motivation in the Company XY en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Voráčová, Kateřina
dc.date.accepted 2011-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is divided into two parts ? theory and analysis. Theoretical part explains terms such as human resource management and motivation in general. Furthermore there is description of different motivation theories, motivation strategy and relationship between motivation and performance. The second part analyzes current employee motivation in the company XY. The company XY is an existing company. The analysis is based on interviews with the head of economic department of the company XY, intradepartmental documents and website of the company. Recommendations based on analysis are proposed in order to improve employee motivation. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 19505
dc.date.assigned 2011-02-01
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
borovská_2011_bp.pdf 2.257Mb PDF View/Open
borovská_2011_vp.zip 15.14Kb Unknown View/Open
borovská_2011_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account