Systém péče ve městě Brně o děti týrané, zneužívané a zanedbávané

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systém péče ve městě Brně o děti týrané, zneužívané a zanedbávané

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zvonařová, Marcela
dc.contributor.author Otevřelová Babincová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:23:01Z
dc.date.available 2010-07-13T19:23:01Z
dc.date.issued 2005-11-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1578
dc.description.abstract Otevřelová Babincová, Jana. Systém péče ve městě Brně o děti týrané, zneužívané a zanedbávané (Bakalářská práce). Brno: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Institut mezioborových studií, 2005. 42 stran. Vedoucí práce Mgr. Marcela Zvonařová. Cílem této práce bylo zmapovat systém péče ve městě Brně o děti týrané, zneužívané a zanedbávané. Na začátku práce se snažím za použití dostupné literatury vymezit základní pojmy a charakteristiky. Další část je věnována legislativě a uvedení části právních předpisů, které upravují a úzce souvisí s činností orgánů činných v trestním řízení. Poslední část je věnována systému péče z hlediska státního a nestátního krizového centra. Závěr práce tvoří rozbor pomoci jednotlivých institucí a jejich vzájemné spolupráce. cs
dc.format 43 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1402775 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Dítě cs
dc.subject péče cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject týraní cs
dc.subject zneužívání cs
dc.subject zanedbávání cs
dc.subject Child en
dc.subject care en
dc.subject aid en
dc.subject maltreatment en
dc.subject abuse en
dc.subject neglect en
dc.title Systém péče ve městě Brně o děti týrané, zneužívané a zanedbávané cs
dc.title.alternative The system of care for mistreated, abused and neglected children in Brno en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Radvan, Eduard
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated Otevřelová Babincová, Jana. The system of care for maltreated, abused and neglected children in the City of Brno (Bachelor thesis). Brno: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Institut mezioborových studií, 2005. 42 pages. Assignment-leader Mgr. Marcela Zvonařová. The aim of my thesis was to chart the system of care for maltreated, abused and neglected children. In the first part of my thesis, I am trying to define the basic terms and characteristics on the basis of available literature. The second part is aimed at discussing the laws, acts and other regulations governing - and closely connected - with the investigating bodies. In the third part, I compare the system of care provided by private and public crisis centres. In the final part, the aid provided by the respective institutions and their mutual cooperation are discussed. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2389
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade C
local.subject týrané děti cs
local.subject abused children en


Files in this item

Files Size Format View
otevřelová babincová_2006_bp.pdfBlocked 1.337Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account