Romská kriminalita. Její příčiny, specifika a profil pachatelů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Romská kriminalita. Její příčiny, specifika a profil pachatelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Kvasnička, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:26:18Z
dc.date.available 2010-07-13T19:26:18Z
dc.date.issued 2006-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1584
dc.description.abstract V první kapitole bakalářské práce popisuji historii Romů, jejich migraci z Indie do Evropy a příchod na naše území. Uvádím zde také některé aspekty života dnešních Romů. Ve druhé kapitole se zabývám kriminalitou Romů, její úrovní a specifickými znaky. Poukazuji zde na romský organizovaný zločin, jeho praktiky a oblasti zájmu. Uvádím zde také, jakým způsobem se na romské kriminalitě podílí majorita. V praktické části bakalářské práce provádím výzkum u Romů, kteří byli v důsledku své trestné činnosti odsouzeni k výkonu trestu odnětí svobody. Pracovní postup svého výzkumu popisuji ve třetí kapitole. Výsledky výzkumu předkládám v poslední čtvrté kapitole. Uvádím zde charakteristiku uvězněných Romů a jejich trestné činnosti. cs
dc.format 68 s., 1 s. obr. příloha cs
dc.format.extent 17997981 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Romové cs
dc.subject majorita cs
dc.subject kočování cs
dc.subject romská velkorodina cs
dc.subject nezaměstnanost Romů cs
dc.subject romská kriminalita cs
dc.subject The Romanies en
dc.subject majority en
dc.subject migration en
dc.subject Romany tribe en
dc.subject unemployment of the Romanies en
dc.subject criminality of the Romanies en
dc.title Romská kriminalita. Její příčiny, specifika a profil pachatelů cs
dc.title.alternative Criminality of the Romanies. Canses, specification and profile of the offenders en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Celá, Jarmila
dc.date.accepted 2006-06-28
dc.description.abstract-translated In the first chapter of my paper I describe history of the Romanies, their migration from India to Europe and their arrival at our region. I also bring some life's characteristics of modern Romanies. In the second chapter I deal with criminality of the Romanies, its rate and its specific features. I refer to Romany organized crime, its practices and fields of interests. I also mention how the majority participates in the Romany criminality. In a practical part of my paper I conduct a survey of the Romanies who were condemned to a confinement as a result of their criminal activites. In the third chapter I describe work methods of my survey. I present my survey's results in the last chapter. I also show characteristics of imprisoned Romanies and their criminality. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 3826
dc.date.assigned 2006-03-03
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kvasnička_2006_bp.pdf 17.16Mb PDF View/Open
kvasnička_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
kvasnička_2006_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account