Asertivita v mezilidských vztazích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Asertivita v mezilidských vztazích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pipová, Lenka
dc.contributor.author Janečková, Kateřina
dc.date.accessioned 2012-03-09T14:35:12Z
dc.date.available 2012-03-09T14:35:12Z
dc.date.issued 2011-04-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15890
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o asertivitě jako komunikační technice. Cílem práce bylo nastínit, specifikovat a zanalyzovat asertivitu, její význam v komunikaci, poukázat na výhody a výsledky, které osvojení asertivních dovedností představuje. Práce se dále zabývá použitím asertivity v konkrétních odvětvích mezilidských vztahů. cs
dc.format 44 s. cs
dc.format.extent 418065 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Asertivita cs
dc.subject chování cs
dc.subject jednání cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject manipulace cs
dc.subject pasivita cs
dc.subject asertivní práva cs
dc.subject asertivní povinnosti cs
dc.subject mezilidské vztahy cs
dc.subject rodina cs
dc.subject zaměstnání cs
dc.subject sebeprosazování cs
dc.subject Assertiveness en
dc.subject behavior en
dc.subject communication en
dc.subject communication en
dc.subject manipulation en
dc.subject passivity en
dc.subject assertive rights en
dc.subject assertive responsibilities en
dc.subject interpersonal relationships en
dc.subject family en
dc.subject job en
dc.subject self-assertion en
dc.title Asertivita v mezilidských vztazích cs
dc.title.alternative Assertiveness in human relations en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Olejníček, Antonín
dc.date.accepted 2011-06-07
dc.description.abstract-translated The thesis deals with assertiveness as a communication technology. The aim was to outline to specify and analyze the assertiveness, the importance of communication, to highlight the benefits and results that an acquisition of assertiveness skills. The paper also discusses the use of assertiveness in specific areas of interpersonal relations. en
dc.description.department Katedra pedagogiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18038
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
janečková_2011_bp.pdf 408.2Kb PDF View/Open
janečková_2011_vp.zip 13.73Kb Unknown View/Open
janečková_2011_op.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account