Pomoc asociálnímu mladistvému, v jeho zátěžích, hledání východisek v praxi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pomoc asociálnímu mladistvému, v jeho zátěžích, hledání východisek v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Zamazalová, Zdeňka
dc.date.accessioned 2012-03-09T14:42:21Z
dc.date.available 2012-03-09T14:42:21Z
dc.date.issued 2011-04-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15904
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na definování zátěží, které vedou k asociálnímu chování mladistvých a možnosti pomoci. V teoretické části jsou uvedeny poruchy chování, zátěže, se kterými se setkává mladistvý. Dále je zde popsána rodina, její funkce a výchova. Podrobně je představen státní i nestátní sektor zabývající se péčí a pomocí zejména na úseku práce s dětmi a mládeží. V praktické části jsou uvedeny čtyři kazuistiky. cs
dc.format cs
dc.format.extent 310195 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mladistvý cs
dc.subject poruchy chování cs
dc.subject zátěže cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject Juvenile en
dc.subject conduct disorder en
dc.subject loads en
dc.subject family en
dc.subject education en
dc.subject help en
dc.title Pomoc asociálnímu mladistvému, v jeho zátěžích, hledání východisek v praxi cs
dc.title.alternative Help this kind of antisocial juvenile, his loads, finding solutions in practice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bakošová, Zlatica
dc.date.accepted 2011-06-09
dc.description.abstract-translated The main aim of the final essay is to define the predispositions to the asocial behaviour amongst teenagers and suggest possible help. The theoretical part describes conduct disorder and disstress, which teenagers face. This part also includes the description of the family and focuses on its main function and upbringing. Detailed analysis of the institutions (including both state and private sector), which try to offer help and care to childern and teenagers, is presented. The practical part describes four case studies. en
dc.description.department Katedra psychologie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 18825
dc.date.assigned 2010-04-30
utb.result.grade B
local.subject krizová intervence cs
local.subject krizová pomoc cs
local.subject crisis intervention en


Files in this item

Files Size Format View
zamazalová_2011_bp.pdf 302.9Kb PDF View/Open
zamazalová_2011_vp.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open
zamazalová_2011_op.doc 33Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account