Aktivní otcovství z pohledu mladé generace rodíčů ve Zlíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivní otcovství z pohledu mladé generace rodíčů ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šťastná, Jarmila cs
dc.contributor.author Mizerová, Veronika cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T14:43:57Z
dc.date.available 2012-03-09T14:43:57Z
dc.date.issued 2011-05-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15907
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku mužů čerpajících rodičovskou dovole-nou. Na problém otcovství a péči o dítě je nahlíženo z historického i současného hlediska. Mapuji situaci v České republice i ve světě. Popisuji vliv přítomnosti otce v rodině a dopa-dy na výchovu dětí v případě jeho absence. Dále se zabývám postojem současné společ-nosti k mužům na rodičovské dovolené a k ženám, které daly souhlas k výměně rolí při péči o dítě. V průběhu práce objasňuji klíčová slova, vztahující se k této problematice. V praktické části se věnuji názorům mladých rodičů ve Zlíně, které se týkají rodičovské dovolené čerpané mužem a samotné problematiky péče o dítě. cs
dc.format 59 s. cs
dc.format.extent 2720767 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject otcovství cs
dc.subject mateřství cs
dc.subject gender cs
dc.subject role cs
dc.subject primární rodič cs
dc.subject rodičovská dovolená cs
dc.subject mateřská dovolená cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject paternity en
dc.subject maternity en
dc.subject gender en
dc.subject roles en
dc.subject primary parent en
dc.subject maternity/paternity leave en
dc.subject family en
dc.subject nurturing en
dc.title Aktivní otcovství z pohledu mladé generace rodíčů ve Zlíně cs
dc.title.alternative Active fatherhood from the perspective of the young generation parents in Zlín en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Růžičková, Martina cs
dc.date.accepted 2011-06-14 cs
dc.description.abstract-translated This dissertation is focused on the topic of the paternity leaves. The problems of the pater-nity and the nurturing of children are examined from the historical as well as contemporary point of view. The situation in the Czech Republic and in the world is well mapped and compared. The dissertation deals with the topic of the impact to the upbringing in the fami-lies where the father is present and differences to those where he is absent. Besides, the current attitude of our society towards men on the paternity leaves and towards women that agreed on changing the roles to nurture the children is studied. The key words related to these topics are clarified and explained. The practical part of this dissertation is devoted to the ideas of the young couples in Zlin that are concerned by the parental leave and by the nurturing of children. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 19449
dc.date.assigned 2011-01-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mizerová_2011_bp.pdf 2.594Mb PDF View/Open
mizerová_2011_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
mizerová_2011_op.doc 192Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account