Analýza marketingových komunikací realitní kanceláře Agentura Zvonek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza marketingových komunikací realitní kanceláře Agentura Zvonek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Zvonek, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-13T19:30:24Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:31Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1594
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je analýza marketingových komunikací v konkrétním existujícím subjektu, v realitní kanceláři Agentura Zvonek. Zaměřuji se na nejužívanější a nejvhodnější formy a prostředky marketingové komunikace realitní kanceláře. V analytické části své práce analyzuji stávající marketingovou komunikaci realitní kanceláře Agentura Zvonek ve Zlíně a navrhuji, jak ji zefektivnit a rozšířit o další formy a prostředky. Také jsem realizoval dotazníkové šetření trhu realit a známosti firmy Agentura Zvonek v místě její působnosti. V praktické části práce jsem navrhl plán komunikace firmy pro příští období. cs
dc.format 78 s., 7 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1432743 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2011
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject realitní kancelář cs
dc.subject výzkum trhu cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketing cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject reklama cs
dc.subject marketing communications en
dc.subject estate agency en
dc.subject market research en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing en
dc.subject communicating strategy en
dc.subject advertisement en
dc.title Analýza marketingových komunikací realitní kanceláře Agentura Zvonek cs
dc.title.alternative Analysis of marketing communications of estate agency Agentura Zvonek en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bačuvčík, Radim
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.description.abstract-translated The purpose of my bachelor work is an analysis of marketing communications in existing business environment of estate agency Agentura Zvonek. I aimed at finding the most used and the most suitable ways and means of marketing communications for an estate agency. In analytical part of my survey I analyzed the present marketing communication of the Agentura Zvonek and I suggested some new notions how to work in more effective ways with use of appropriate means. I realised a research of market of realpropety and ge-neral knowledge of Agentura Zvonek in it's place of activity. In practical part of my survey I disposed project of future communication of company. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2658
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
zvonek_2006_bp.pdfBlocked 1.366Mb PDF View/Open
zvonek_2006_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
zvonek_2006_op.doc 70.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account